null

Formularze obowiązujące od 1 marca 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznegoW poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem:

Załączniki: