null

Europejskie Dni Dziedzictwa na Pradze Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2009, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie organizuje cykl spotkań poświęcony problematyce ochrony dziedzictwa Pragi - Sztuka dziedziczenia - praski potencjał

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2009, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie organizuje cykl spotkań poświęcony problematyce ochrony dziedzictwa Pragi. Program powstał we współpracy z Galerią Nizio, Składem Butelek, Teatrem Akademia, Stowarzyszeniem Nowa Praga oraz Urzędem Dzielnicy Praga Północ.


Sztuka dziedziczenia - praski potencjał - to cykl prelekcji, gdzie swoimi doświadczeniami podzielą się architekci, urbaniści, socjologowie, historycy sztuki.


Spotkania odbędą się w dniach 14 – 17 września, od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00 – 19.00

Jakie są obecne wyzwania i możliwości, które pozwolą ocalić to co na Pradze cenne a naprawią to co zniszczone. Jakie mogą zostać podjęte konkretne działania i programy? Na te i inne „wielkie” pytania będziemy się starać znaleźć odpowiedź podczas spotkań, które będą się odbywać w działających już „zrewitalizowanych” miejscach:

* Galeria Nizio -14.09 - poniedziałek godz. 17.00 – 19.00, ul. Inżynierska 3

Prelekcje na temat przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na Pradze na przykładzie opracowań wykonywanych dla Nowej Pragi oraz rejonu Nowej Pragi II ( rejon Pl. Hellera) – w wykonaniu arch. Grzegorza Chojnackiego (pracowania KANON) oraz arch. Macieja Czeredysa (Pracowania Art.-Arch I).
* Teatr Akademii - 15.09 - wtorek godz. 17.00 – 19.00, ul. 11 Listopada 22

Prelekcja na temat roli badań społeczno - przestrzennych w planowaniu jako sposób uwzględniania wymiarów społecznych i psychologicznych w tworzeniu atrakcyjnych i wartościowych przestrzeni miejskich – w wykonaniu arch. psycholog Joanny Szczepańskiej (LIFESPACE) i arch. Piotra Pindora (LIFESPACE).
* Skład Butelek - 16.09 - środa, godz. 17.00 – 19.00, ul. 11 Listopada 22

Prelekcja na temat możliwości powołania parku kulturowego na Pradze - historyczne uwarunkowania oraz szanse i możliwości ochrony krajobrazu kulturowego Pragi – w wykonaniu arch. Joanny Porębskiej-Srebrny oraz hist. sztuki Margerity Szulińskiej (ROBIDZ).
* Podsumowanie spotkań - 17.09 - czwartek, godz. 17.00 – 19.00, ul. Kłopotowskiego
Urząd Dzielnicy Praga Północ (sala Kłopotowskiego) dyskusja – wyznaczenie kierunków dalszych działań


Organizator:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
ul. Piwna 44 lok. 3, 00 - 265 Warszawa
tel./fax. 0-48 22 831 37 33, e-mail: mazowsze@kobidz.pl