null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
26.02.2024 18:00 - 26.02.2024 18:30

Image preview

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji:

odbędzie się 26 lutego, godz. 18:00, w Urzędzie Dzielnicy Włochy, sala 433 IV piętro.

Proponowany porządek:

1. Powitanie.

2. Dokończenie prac nad planem pracy DKDS na 2024.

3. Status prac dot. wyznaczenia pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych w Dzielnicy Włochy.

4. Omówienie propozycji zorganizowania weekendowego forum DKDS wraz z warsztatami/dyskusjami - podjęcie uchwały na ten temat z prośbą do dzielnicy o wsparcie.

5. Sprawy inne.

6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

Przemysław Gan – Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy

kontakt: dkds.wlochy@gmail.com

 

Członkowie prezydium:

Paweł Chempiński - Hufiec ZHP Warszawa Ursus-Włochy

Marcin Lipiec - Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy

Luiza Podedworny - Stowarzyszenie Mieszkańców „Kamienice Włochy”

 

Skład Dzielnicowej Komisji:

 1. Dom Kultury „Włochy”
 2. Fundacja Kuchnia
 3. Fundacja „Nauka i Sztuka”
 4. Hufiec ZHP Warszawa Ursus-Włochy
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 6. Stowarzyszenie Aktywacja
 7. Stowarzyszenie Harcerzy Seniorów Okęcie
 8. Stowarzyszenie In Laetitia
 9. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
 10. Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi
 11. Stowarzyszenie „Strefa Wsparcie”
 12. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa – Włochy „Źródło”
 13. Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy 
 14. Fundacja przez zabawę do rozwoju 
 15. Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej, Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej – Oddział Warszawa
 16. UKS Elitte Warszawa
 17. UKS Manta Warszawa Włochy
 18. Fundacja Włochy 2030
 19. Robotniczy Klub Sportowy „Okęcie” Warszawa
 20. Fundacja Pomocy Społecznej Eva
 21. Fundacja Piastowska
 22. Fundacja na Rzecz Rozwoju WARSZAWA 2030+
 23. Stowarzyszenie Mieszkańców „Kamienice Włochy”
 24. Stowarzyszenie Wędkarskie Stawy Cietrzewia

 25. Fundacja Włochowskie Forum Kobiet

 26. Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA.

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Włochy wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Paweł Fajdek
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
tel. (22) 443 42 92
e-mail: pfajdek@um.warszawa.pl

 

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego swoją bieżącą działalność prowadzi na podstawie aktualnie obowiązującego programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki: