null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20.06.2024 18:00 - 20.06.2024 18:00

Najbliższe spotkanie Komisji odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. godzina 18.00 ,sala 127 Urzędu Dzielnicy Targówek ul. L. Kondratowicza 20

Porządek spotkania:

 

  

1.Otwarcie spotkania przez Przewodniczącego Prezydium DKDS.

2.Sprawdzenie listy obecności i przyjęcie nowych przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dzielnicy Targówek do DKDS.

3.Wystąpienie Kierownika Zespołu, pana Jarosława Konończuka z  Delegatury Stołecznego Centrum  Bezpieczeństwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na temat bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.

4.Dyskusja na temat bezpieczeństwa: problemów, zagrożeń i wniosków ze strony uczestników spotkania.

5.Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Targówek

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Targówek została utworzona 19 lutego 2013 roku przez organizacje pozarządowe, działające na terenie dzielnicy Targówek oraz Urząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy. W chwili obecnej zrzesza 34 organizacje pozarządowe oraz ich przedstawicieli.

 

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, jako "ciała inicjatywno-doradcze" działające przy właściwym dla każdego z nich Urzędzie, biorą udział w konsultacji aktów prawnych, które dotyczą bezpośrednio reprezentowanych organizacji.

 

Naszym celem jest współdziałanie środowiska pozarządowego i urzędniczego w konsultowaniu potrzeb środowisk lokalnych zwłaszcza na  terenach rewitalizowanych  i wzmocnienie partycypacji mieszkańców w życiu i rozwoju dzielnicy. Kieruje nami chęć polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców, naszym celem jest rozpoznanie ich potrzeb i zaspokojenie ich w jak największym stopniu.

 

W każdej chwili można się do nas przyłączyć, serdecznie zapraszamy.

---------------------------------------------------

Prezydium Komisji:

 

PRZEWODNICZĄCY

 

Adam Jaworowski
Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich Samodzielny Oddział Warszawski 
Tel.: 48 512 928 066
e-mail: srj-adam@wp.pl

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

Mirela Pykacz - SEKRETARZ
Fundacja Giganci dla opiekunów osób z ASD
Tel.: 48 601 236 895
e-mail: mirelapykacz@gmail.com

Maks Borakowski
Stowarzyszenie Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza
Tel.: 48 534 863 232
e-mail: maksborakowski@gmail.com

Teresa Padzik
Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim
Tel.: 48 691 469 353
e-mail: teresapadzik@wp.pl

Aleksandra Miazga
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Tel.: 48 601 244 852
e-mail: tpd.targowek@wp.pl

 

Wykaz Organizacji zrzeszonych w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek - stan na grudzień 2023 r.:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Prałatowska 4 03-521 Warszawa
 2. Warszawa dla Młodych, ul. Przewoźników 4, 03-691 Warszawa
 3. Społeczny Instytut Ekologiczny, ul. Czeladnicza 17/1, 04-743
 4. Fundacja Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość, ul. Turmoncka 17 lok. 79
 5. Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych ul. Ogińskiego 9/125 03-318 Warszawa
 6. U.K.S. La Basket ul. Turmoncka 2 03-254 Warszawa
 7. Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza, ul. Rembielińska 10C m 68, 03-343 Warszawa
 8. Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Tykocińskiej ul. Tykocińska 21, 03-545 Warszawa
 9. TPD Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Ogińskiego 1 03-318 Warszawa
 10. TPW Oddział Targówek Fabryczny, Mieszkaniowy i zacisze, ul Plac Zamkowy 10/2, 00-277 Warszawa
 11. Bródnowskie Osiedle Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, ul. św Hieronima 9/24
 12. Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1
 13. Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim ul. Witolińska 6/38
 14. Stowarzyszenie „Kulturalne Bródno” ul. Ogińskiego 9/90 03-318 Warszawa
 15. Stowarzyszenie „ZoomTargówka” ul. Rzepichy 8, 03-246
 16. Ruch Inicjatyw Społecznych Praca, ul. Daniłowskiego 32 lok. 3
 17. Stowarzyszenie IWOG, ul. Budowlana 7/2, 03-315 Warszawa
 18. Stowarzyszenie Teraz RP, ul. Budowlana 7/2, 03-315 Warszawa
 19. Fundacja Pożytku Publicznego „Pomoc Potrzebującym” ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa
 20. Razem dla Targówka, ul. Krasnobrodzka 15/27, Warszawa
 21. Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich ul. Żuromińska 12/17  03-341 Warszawa
 22. Stowarzyszenie Dla Rodzin; ul. Pszczyńska 26 m 57, Warszawa
 23. Stowarzyszenie Targówek Blisko Ludzi ul. Piotra Wysockiego 16, 03-388 Warszawa
 24. Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych „MRUCZEK" ul. Wyszogrodzka 2/13
 25. Stowarzyszenie Dzieci Targówka ul. Ziemowita 39 03-788 Warszawa
 26. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny ul. Echa Leśne 2, 00-001 Warszawa
 27. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Bródno ul. Bazyliańska 1 03-200 Warszawa
 28. Fundacja „INSPIRATORNIA” ul. Zielone Zacisze 3 lok. 111
 29. Fundacja Kresy Historii, ul. Piotra Wysockiego 11
 30. Stowarzyszenie „POZYTYWNY TARGÓWEK, BRÓDNO I ZACISZE” ul. ul. Toruńska 78 m. 76, 03-226 Warszawa
 31. Stowarzyszenie Targówek w Spódnicy ul. Wyszogrodzka 6/80, 03-337 Warszawa
 32. Polska 2050, ul. Warecka 8/67
 33. „Pomoc Potrzebującym” Fundacja, oddział przy ul. Oliwskiej 5, 03-316 Warszawa
 34. Fundacja GIGANCI dla opiekunów osób z ASD,  ul. Hodowlana 12/5, 03-543 Warsza

 35. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszaw

 36. Fundacja Tukan Na Rzecz Dzieci Z Autyzmem I Ich Rodzin, ul. Tużycka 12, 03-683 Warszawa

 

Osoba do kontaktu ze strony Urzędu Dzielnicy Targówek:

Agnieszka Wyszkowska – Główny specjalista ds. komunikacji społecznej,
tel. +48 22 44 38 625,
e-mail: awyszkowska@targowek.waw.pl

-----------------------------------------------------

Przydatne linki:

 1. Strona internetowa Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego(otwiera się w nowej karcie)
 2. Deklaracja zgłoszeniowa do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy(otwiera się w nowej karcie)
 3. Regulamin organizacyjny Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy(otwiera się w nowej karcie)
 4. Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi
Wydarzenie zapewnia następujące udogodnienia

Załączniki: