null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji:

Serdecznie zapraszam na posiedzenie DKDS Śródmieście, które odbędzie się 16 lutego, we wtorek, o godzinie 9.00 zdalnie na platformie Teams

Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji:

Anna Gierałtowska 
Powiślańska Fundacja Społeczna
e-mail: anna.gieraltowska@pfs.pl

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Natalia Grzywalska -
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE,
ngrzywalska@fise.org.pl

Krzysztof Pielechowski –
Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub U Pima,
stowarzyszenie@upima.pl

Robert Rzeszutek –
Stowarzyszenie Amfora,
sce.amfora@gmail.com

Dorota Sakławska –
Stowarzyszenie OPTA,
dorota.saklawska@opta.org.pl

 

Skład Dzielnicowej Komisji:

1. Fundacja Act 4 Art im. Meisnera

2. Komitet Ochrony Praw Dziecka

3. Stowarzyszenie Pomocy Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „U Pima”

4. Fundacja Edukacji Społecznej

5. Powiślańska Fundacja Społeczna

6. Stowarzyszenie OPTA

7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie „Chaber”

8. Dom Kultury Śródmieście

9. Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

10. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

11. Okręg Warszawski Związku Polskich artystów Plastyków

12. Stowarzyszenie Stop Manipulacji

13. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

14. Stowarzyszenie Monar

15. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

16. Towarzystwo Pomocy Młodzieży

17. Świetlica Środowiskowa  Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

18. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski

19. Fundacja Metamorfozy

20. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

21. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”

22. Klub Sportowy Powiśle

23. Towarzystwo Polsko – Norweskie

24. Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich „Serce”

25. Fundacja Mederi

 

 

 

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Załączniki: