null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji:

17 stycznia o 9.30 zdalnie przy pomocy aplikacji Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVhOGI3ODMtYTVjYi00OTIyLTg1OTItNjM2OTcwMTI5N2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210e4d7a7-452f-497a-869f-c399df8d4540%22%2c%22Oid%22%3a%22a9079a9e-94ca-4cd4-9da4-968d430736e1%22%7d

Planowany program:

 

 1. Konkursy na 2023 i ich rozstrzygnięcia
 2. Informacje z Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
 3. Sprawy bieżące organizacji
 4. Sprawy różne

 

Spotkanie przewidziane jest na ok. 1,5 h.

 

Przewodnicząca
– Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna
anna.gieraltowska@pfs.pl

Członkowie Prezydium:

Dorota Sakławska
– Stowarzyszenie OPTA
dorota.saklawska@opta.org.pl

Andrzej Mrowiec
– Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
a.mrowiec@wtm.org.pl ; andrzejmrowiecwtm@gmail.com

Robert Rzeszutek
– Stowarzyszenie Amfora
sce.amfora@gmail.com

 

Wszelkie informacje do Komisji prosimy kierować na adresy wszystkich członków Prezydium

Skład Dzielnicowej Komisji:

 1. Fundacja Act 4 Art im. Meisnera
 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka
 3. Stowarzyszenie Pomocy Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „U Pima”
 4. Fundacja Edukacji Społecznej
 5.  Powiślańska Fundacja Społeczna
 6. Stowarzyszenie OPTA
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie „Chaber”
 8. Dom Kultury Śródmieście
 9. Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą
 10. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
 11. Okręg Warszawski Związku Polskich artystów Plastyków
 12. Stowarzyszenie Stop Manipulacji
 13. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 14. Stowarzyszenie Monar
 15. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
 16. Towarzystwo Pomocy Młodzieży
 17. Świetlica Środowiskowa  Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
 18. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski
 19. Fundacja Metamorfozy
 20. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 21. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”
 22. Klub Sportowy Powiśle
 23. Towarzystwo Polsko – Norweskie
 24. Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich „Serce”
 25. Fundacja Mederi
 26. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

 

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji: