null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga - Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
12.12.2023 14:00 - 12.12.2023 15:00

Image preview

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji:

 

wtorek 12 grudnia 2023 r. o godz. 14:00 w ARCE, ul. Stanisławowska 14

 

Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte, zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe do włączania się w prace DKDS Praga-Południe.

 

 

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

Paweł Jarosz
Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ARKA

e-mail: pawel@jarosz.info.pl

 

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Paulina Wróbel

Maciej Starczewski

Krystyna Radkowska

Marcin Dumieński

 

 

Skład Komisji:

1.

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Nerwowo i Psychicznie Chorymi

2.

Fundacja Rozwoju i Relacji INNA Edukacja

3.

Klub Podwórkowy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

4.

Klub Sportowy Drukarz

5.

Klub Sportowy Delta Warszawa

6.

Fundacja Polska Bez Barier

7.

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

8.

Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek

9.

Stowarzyszenie Wiatrak

10.

Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala”

11.

Rodzinna Warszawa - Ognisko Grochów

12.

Fundacja Zwalcz Nudę

13.

Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ARKA

 

14.

Fundacja Sceny Lubelska

15.

Fundacja Nie Sami

16.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

17.

Komuna Warszawa

18.

„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

19.

Fundacja Alternatywy

20.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Rada Osiedla Grochów Północny

21.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Praga-Południe

22.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej  CAL

23.

Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi „Amazonki-Viktoria”

24.

Fundacja Strefa Wolnosłowa

25.

Fundacja Hippoland

26.

Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe

27.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

28.

Stowarzyszenie - Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku

29.

Rada Seniorów

30

Polski Korpus Pokoju

31.

Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła PSONI

32.

UKS 141 Warszawa

33.

Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego

34.

Playmaker Academy - Fundacja Centrum Gry

35.

Fundacja Rozwoju Kinematografii

36.

Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem”

37.

Fundacja Wspierania Zdrowia

38.

Fundacja Między Wierszami

39.

Fundacja Metamorfozy

40.

SKY THIS WARSZAWA

41

Stowarzyszenie Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego

 

 

Adres do korespondencji: dkds.pragapoludnie@onet.eu

 

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji: Bożena Przybyszewska

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

tel. (22) 44 35 103,

e-mail: b.przybyszewska@um.warszawa.pl;

 

Monika Czaplarska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 443 55 29
e-mail: Mczaplarska@um.warszawa.pl

Załączniki: