null

Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
08.01.2021 17:00
 
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.
 
Nazwa zadania konkursowego: Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście
 
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 stycznia 2021 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Jolanta Osiak, nr telefonu 22 44 32 583, Michał Wieteska, nr telefonu 22 44 32 545, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
 
 
Zarządzenie nr 1385/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
 
Ogłoszenie konkursowe
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego
 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego
 
Zarządzenie nr 1505/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 
Zarządzenie nr 332/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników
 
Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Odnośniki:

Załączniki: