null

Dostępność środków finansowych w 2013 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Obecnie dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2013 roku w ramach tzw. małych grantów w następujących dzielnicach m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Bielany
  • turystyka i krojoznawstwo
   3 000,00 złotych
 2. Żoliborz
  • w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
   50 000, 00 złotych
  • w zakresie pomocy społecznej
   264,00 złotych
 3. Wesoła
  • z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych 
   5 000,00 złotych
 4. Wola
  • z zakresu ochrony i promocji zdrowia w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi
   781,00 złotych 
  • z zakresu pomocy społecznej
    450,00 złotych 
 5. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
  • z zakresu pomocy społecznej
   6 455,00 złotych
  •  z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS
   21 100,00 złotych
  • z zakresu przeciwdziałania narkomanii
   12 000,00 złotych
  • z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
   40 000,00 złotych
  • promowanie działalności na rzecz dziecka i rodziny
    160,00 złotych