null

Dostępność środków finansowych w 2024 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

 

Wola:

Środki z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/29081 

 

Środki z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/29634 

 

Biuro Ochrony Środowiska:

Środki z zakresu: Opracowania związane z zielenią

Pusla środków: 80 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/30326 

 

Środki z zakresu: Przedsięwzięcia ekologiczne (edukacja ekologiczna)

Pula środków: 60 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/30328