null

Dostępność środków finansowych w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Białołęka

Środki z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2022 roku

Pula środków: 9 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=20852

 

Środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2022 r.

Pula środków: 3 268 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/22066

Mokotów

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Pula środków: 120 000 zł

Link do naboru w generatorze https://www.witkac.pl/#/Contest/View/21613

 

Śródmieście

Środki z zakresu kultury

Pula środków 43 450 zł

L:ink do naboru w generatorze https://www.witkac.pl/#contest/view?id=21896 (zawieszony)

 

Ursynów

Środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Pula środków: 10 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=21106

 

Środki w zkaresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Pula środków: 10 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/21816

Wawer

Środki z zakresu wspierania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego realizowane w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych i rekreacyjnych

Pula środków 0 zł

Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/21121

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2022 roku

Pula środków 0 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=21366

 

Środki z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Pula środków: 50 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=21955

Wilanów

Środki z zakresu Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów”

Pula środków 30 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/20717

Wola

Środki z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy m.st. Warszawy

Pula środków 10 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/20655

 

środki z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pula środków: 90 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/19624 

 

środki z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2022 roku

Pula środków: 0 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=19740 (nabór zawieszony)

 

środki z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r

Pula środków: 20 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/22142

Ochota: 

środki z zakresu:  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

Pula środków: 20 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=21015

 

środki z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2022

Pula środków: 11 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/21802

 

Praga-Północ:

środki zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pula środków: 70 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=21048

 

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pula środków 40 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=21048

 

Wesoła

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pula środków: 0 zł

Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/22004 (nabór zawieczony)

 

Żoliborz

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2022 roku

Pula środków 0 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=21623

 

Biuro Ochrony Środowiska

środki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pula środków: 40 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=21595

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania dot. poradnictwa specjalistycznego w 2022 roku

Pula środków: 41 500 zł

Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=21229

 

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Pula środków: 50 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=21343

 

środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Pula środków: 0 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=21601

 

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, wynikających z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w m.st. Warszawie na lata 2022-2025

Pula środków: 50 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/21714