null

Dostępność środków finansowych w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Włochy:

Środki w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Pula środków: 10 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/22808