null

Dla wolontariuszy i dla organizatorów wolontariatu – bezpłatna oferta szkoleń, spotkań i superwizji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Projekt „Ochotnicy warszawscy”, realizowany przez Urząd m.st. Warszawy, to różnorodne działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie, zakładające m.in. promocję zaangażowania społecznego wśród mieszkańców, wsparcie szkoleniowe dla wolontariuszy oraz wzmacnianie kompetencji organizatorów wolontariatu. Elementem projektu jest portal www.ochotnicy.waw.pl, na którym organizatorzy mogą bezpłatnie zamieszczać propozycje wolontariatu, a potencjalni wolontariusze mają możliwość ich wyszukania. Wielu wolontariuszy chce poszerzać swoje kompetencje – nie tylko po to, by lepiej wykonywać powierzone zadania, ale także osobistego rozwoju. Dlatego Urząd m.st. Warszawy zaprasza do bezpłatnego korzystania z propozycji wsparcia i rozwoju dla wolontariuszy. Ich formy zostały dopasowane do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa – wolontariusze i organizatorzy mogą uczestniczyć w spotkaniach oraz szkoleniach online, bez konieczności wychodzenia z domu. Programy zostały przygotowane przez Urząd we współpracy z partnerami projektu – organizacjami pozarządowymi. Każdy wolontariusz, działający w Warszawie, może, poprzez szkolenia, pogłębić swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. W dotychczasowych edycjach szkoleń uczestniczyły już setki wolontariuszy z całej Warszawy, a wśród tematów znalazły się m.in. wystąpienia publiczne, animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży czy udzielanie pierwszej pomocy. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom szkolenia zostały dopasowane do warunków funkcjonowania w czasach pandemii. Zaplanowane zostały szkolenia dotyczące m.in.: uważności i dbania o siebie w pracy online, sposobów na wspieranie skutecznej komunikacji w dobie zmian, budowania zaangażowania czy budowania osobistej efektywności. Więcej informacji. Na szczególne wsparcie mogą liczyć wolontariusze, którzy na co dzień współpracują z placówkami opiekuńczo-leczniczymi, medycznymi oraz ci, których zadania wiążą się z wsparciem osób szczególnie narażonych na ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby COVID-19. Działania na rzecz drugiego człowieka wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno na poziomie kompetencji i świadomości, dlatego zaplanowano szkolenia m.in. z kompetencji miękkich czy specyfiki pracy z osobami starszymi. Dla wolontariuszy w tym obszarze przewidziano także superwizje z psychoterapeutą, na których będą mogli przyjrzeć się swoim doświadczeniom, poszukać odpowiedzi na pytania, które rodzą się podczas pracy z podopiecznymi i porozmawiać o dbaniu o siebie. Superwizje obejmują spotkania zarówno grupowe, jak i indywidualne. Więcej informacji. W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” na różnorodne wsparcie mogą liczyć także warszawscy organizatorzy wolontariatu. To z myślą o nich od kilku lat realizowane są szkolenia, spotkania branżowe, debaty, poradnictwo i konsultacje indywidualne, a także mentoring, superwizje i dwa konkursy. Uczestniczą w nich koordynatorzy wolontariatu oraz inne osoby związane z organizacją pracy wolontariuszy – zarówno początkujący, poszukujący sprawdzonych rozwiązań jak i osoby doświadczone, chcące zgłębić wybrane zagadnienia i poznać nowe trendy. Korzystanie z różnorodnej oferty wsparcia pozwala zarówno na rozwój indywidualnych kompetencji koordynatorów, jak i możliwości działań podmiotu, która współpracuje z wolontariuszami. Rokrocznie, z form wsparcia korzysta przeszło 500 osób. Więcej informacji. Specjalne działania obejmują także rozwój wolontariatu w instytucjach miejskich – m.in. bibliotekach, domach kultury czy domach pomocy społecznej. W wyniku tych działań instytucje miejskie otwierają się na wolontariuszy, a ich pracownicy uzyskują kompetencje do organizacji wolontariatu. Współpraca z wolontariuszami staje się ważną częścią działania wielu instytucji. Dedykowane działania wspierające i szkoleniowe organizowane są dla szkół i nauczycieli – koordynatorów szkolnych kół wolontariatu. Wspomniane działania – elementy projektu „Ochotnicy warszawscy” są realizowane przez Urząd m.st. Warszawy oraz partnerów: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Fundację Szkoła Liderów, Fundację Civis Polonus oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szczegółowy harmonogram oraz zasady przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i wydarzenia można znaleźć na stronie ochotnicy.waw.pl/kalendarz. Bieżące informacje są umieszczane również na profilu facebook.com/ochotnicywarszawscy.
oferta_szkolen_ow.png