null

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przewodniczący Komisji:

Tomasz Harasimowicz
Stowarzyszenie "Monar"
tel. 602-505-997
e-mail: th@therapia.pl 

 

Prezydium Komisji:

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Fundacja Edukacji Społecznej
tel. 692-478-229
e-mail: m.bartczak@fes.edu.pl

 

Piotr Tubelewicz
Fundacja Polityki Społecznej „Prekursor”
tel. 607-055-052
e-mail: piotr.tubelewicz@gmail.com

 

Skład Komisji:

 1. Fundacja Edukacji Społecznej
 2. Fundacja "Res Humanae"
 3. Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
 4. Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS ”SIEĆ PLUS"
 5. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 6. Społeczny Komitet ds. AIDS
 7. Stowarzyszenie "Bądź z Nami"
 8. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 9. Stowarzyszenie Monar
 10. Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"
 11. Stowarzyszenie Program STACJA
 12. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
 13. Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
 14. Stowarzyszenie JUMP'93
 15. Fundacja Inspiratornia
 16. Stowarzyszenie Wspólna 
 17. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy Karan
 18. Fundacja Prekursor
 19. Fundacja Po Drugie
 20. Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia
 21. Fundacja CEL
 22. Polska Sieć Polityki Narkotykowej

Przedstawicielka Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy wchodząca w skład Komisji:

Wiktor Niziołek
tel. (22) 443-14-47
e-mail: wniziolek@um.warszawa.pl

Załączniki: