null

Bezpłatne konsultacje dla NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oferuje wsparcie konsultacyjno-poradnicze i pomoc z zakresu szeroko rozumianego zarządzania w czterech miejscach na mapie Warszawy!

Zakres konsultacji obejmuje m.in.:  tworzenie organizacji i zarządzanie nią (m.in. zakładanie stowarzyszenia, fundacji; rozwiązanie organizacji; wypełnianie formularzy do KRS; planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego; działalności gospodarczej; ubieganie się o status OPP; wolontariat; pozyskiwanie środków na działania społeczne, w tym pisanie projektów i wniosków o dotacje; rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych; samoocena organizacji i ewaluacja działań; rozliczanie projektów) oraz aspekty prawne, aspekty księgowo-finansowe dla wszystkich warszawskich organizacji pozarządowych oraz dla osób planujących założyć organizację.

Więcej informacji TUTAJ

SCWO zarządzane jest przez: Stowarzyszenie BORIS, boris.org.pl

Realizatorzy:

  • Federacja Centrum Szpitalna, szpitalna.ngo.pl
  • Federacja MAZOWIA, mazowia.org.pl
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, frso.pl
  • Stowarzyszenie Klon/Jawor, klon.org.pl

Informacji o systemie wsparcia SCWO udzielają:

Joanna Krasnodębska (joannak@boris.org.pl)  tel. 22 620 31 92  wew. 12

Ewelina Markowska (ewelina@boris.org.pl) tel. 22 620 31 92 wew. 11