null

Spotkanie Komisji Dialogu Spolecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się w dniu 21 wrzesnia 2012 roku o godz. 10:00 w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy ul. Rakowieckiej 24, piętro II, sala 208.

W porządku obrad:

  1. Prezentacja dorobku obchodów ROKU UTW – Pakt Na Rzecz Seniorów,
  2. Rządowy program na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych - konkurs grantowy dla UTW,
  3. Dyskusja nt przyszłości organizacyjno-prawnej Ogólnopolskiego Porozumienia UTW,
  4. Podsumowanie współpracy z Dyrektorem BPS,
  5. Wykłady nt bezpieczne finanse seniorów,
  6. Sprawy różne.

Więcej informacji dotyczących prac Komisji znajduje się na stronie KDS ds. UTW.