null

Baza wiedzy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
  • Najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy warszawskiego samorządu ze stołecznym III sektorem - aby łatwiej było odnaleźć właściwy dokument, przepisy zostały podzielone na dwie kategorie - państwowe, czyli obowiązujące na terenie całego kraju (zazwyczaj są to ustawy i rozporządzenia) oraz lokalne, czyli mające zastosowanie tylko w odniesieniu do m.st. Warszawy (uchwały Rady m.st. Warszawy i zarządznia Prezydenta m.st. Warszawy).
  • Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i raportami dotyczącymi organizacji pozarządowych i współpracy z nimi. Materiały te zostały przygotowane przez m.st. Warszawę lub na jej zlecenie.
  • Jak m.st. Warszawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi? Dekada współpracy 2003-2012 - zobacz infografikę:

 

 

 

Załączniki: