null

Jaki Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli III sektora do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021–2025.

Przedstawiamy do konsultacji projekt programu, którego proces powstawania opierał się na zasadzie współuczestnictwa organizacji. Prace zaczynaliśmy od „czystej kartki”, którą przedstawiciele organizacji wspólnie z urzędnikami wypełniali treścią. Podczas ponadrocznego procesu, przerwanego na kilka miesięcy epidemią  COVID-19, przygotowaliśmy diagnozę, zebraliśmy wstępne pomysły do programu, odbyło się Forum Komisji Dialogu Społecznego, przeprowadziliśmy warsztaty konsultacyjne, na których był wypracowywany projekt programu. Wspólnie przygotowaliśmy dokument, który wyznaczy kierunki współpracy Miasta i III sektora na najbliższe lata.

Celem programu jest rozwój współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych.

Cel ten zamierzamy osiągnąć m.in. dzięki większemu zaangażowaniu organizacji w dialog oraz zwiększeniu ich wpływu na decyzje i dokumenty tworzone w Mieście. Chcemy też stale zwiększać przejrzystość i stabilność współpracy.

Będziemy robić to na trzech polach: dialogu, współpracy finansowej i współpracy pozafinansowej. Dla każdego z nich zostały wyznaczone cele szczegółowe, kierunki działań i zadania priorytetowe.   

Zachęcamy organizacje, aby współuczestniczyły w procesie tworzenia programu do samego końca. By dokładnie wczytały się w dokument i wykorzystały konsultacje do zaproponowania również nowych rozwiązań z zakresu współpracy z Miastem. Zachęcamy też, by przyjrzały się temu, co było zapisane w Programie rozwoju współpracy do 2020 r. Jeśli coś jest ważne i potrzebne – prosimy o zgłaszanie tego, aby znalazło się również w nowym dokumencie.

Prosimy o Państwa głos, o uwagi odnośnie projektu programu, ale też o nowe pomysły i propozycje.

Konsultacje trwają do 19 marca.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:  

1. Weź udział w warsztatach konsultacyjnych online:

- 9 marca o godz. 17:00

- 16 marca o godz. 17:00

 

UWAGA: W spotkaniu online może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na wybrane warsztaty na adres ngo@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym.

 

2. Prześlij do 19 marca wypełniony formularz:

 

  • mejlem: ngo@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
  • faksem: 22 443 34 02

 Po zakończeniu konsultacji projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Dlaczego tworzymy program?

Program umocowany jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawodawca przewidział fakultatywność programu. W Warszawie ta kwestia była omawiana z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która zarekomendowała prace nad dokumentem. 

Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwały do 19 marca.

Poniżej w załącznikach prezentujemy zestawienie uwag i sprawozdanie z konsultacji.

Załączniki: 

Załączniki: