null

Wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach – ankieta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych działających w Warszawie lub na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy do wypełnienia ankiety dot. stabilności zatrudnienia w organizacjach.

Wnioski z ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu rekomendacji mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy.

Ankieta jest anonimowa i adresowana do osób związanych z organizacjami działającymi w Warszawie lub na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy - członków/członkiń zarządu, pracowników/pracowniczek, wolontariuszy.

Link do ankiety:  https://forms.gle/3sapGni1XVsi3BSB7

Wypełnienie formularza zajmie ok. 10 -15 minut!

Czekamy na odpowiedzi do 16 sierpnia.

„Wypracowanie rekomendacji mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy” to jeden z trzech priorytetów „Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi”.

22 lipca odbyły się warsztaty online: „Czy organizacje pozarządowe tworzą stabilne warunki zatrudnienia? - analiza głównych problemów i wyzwań”. Materiał zebrany na tym spotkaniu posłużył do przygotowania badania ankietowego. Ankietę przygotowali eksperci – Ewa Chromniak i Łukasz Waszak, którzy na zlecenie Miasta przygotowują rekomendacje.

Wyniki warsztatów i ankiety, wraz z szeregiem analiz, posłużą do przygotowania projektu rekomendacji, które skonsultujemy z organizacjami podczas kolejnych warsztatów we wrześniu.

Temat jest ważny, często zgłaszany przez przedstawicieli/lki organizacji.

Liczymy na Państwa udział w ankiecie.