null

Akcja szkoleniowa STREFA KULTURY NIEZALEŻNEJ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Cinema Art. Warszawa serdecznie zaprasza do udziału w Akcji szkoleniowej STREFA KULTURY NIEZALEŻNEJ, która adresowana jest głównie do liderów, pracowników, działaczy i osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, jej aktualizacją, nabyciem nowych umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami.

Akcja Szkoleniowa SFERA KULTURY NIEZALEŻNEJ, organizowana przez Fundację Cinema Art. Warszawa, adresowana jest głównie do liderów, pracowników, działaczy i osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Osób zainteresowanych
pogłębieniem wiedzy, jej aktualizacją, nabyciem nowych umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami. Celem Akcji jest zwiększenie profesjonalizmu pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w Warszawie.

Akcję przeprowadzona zostanie w dwóch etapach:

Etap 1
Termin:
od 5 do 7 listopada 2007 w godz. 10.00-17.30
oraz 8 listopada w godz. 11.00 - 13.00

Założenie:
Przybliżenie podstaw prawnych działania organizacji, zagadnień z zakresu zarządzania organizacją (budowanie wizerunku, zarządzanie projektami, finansami,kadrą i wolontariuszami).

Etap 2
Termin:
od 21 do 23 listopada 2007 w godz. 10.00-17.30

Założenie:
Zaprezentowanie europejskich źródeł finansowania kultury wraz z praktycznymi aspektami przygotowania wniosków, zagadnienia partnerstwa i współpracy międzynarodowej, aspekty etyki, praw i obowiązków organizacji pozarządowych.

Warsztaty będą prowadzić zarówno teoretycy kultury, m.in. wykładowcy Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i praktycy
oraz przedstawiciele Agencji Komisji Europejskich (Program Młodzież, Grundtvig, Leonardo, Fundusze Norweskie).

Udział w AS Strefa Kultury Niezależnej jest bezpłatny. Jednak oczekiwane jest uczestniczenie w całości (choć można podzielić etapy pomiędzy 2 osoby z jednej organizacji), a nie w wybranych elementach programu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej na adres info@cinemaart.pl. W przypadku większej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji uczestników na podstawie nadesłanych ankiet.

Ramowy program szkolenia

Więcej informacji:

Agnieszka Wlazeł
Szef projektu
Fundacja Cinema Art. Warszawa
tel. (0-22) 371-28-82
e-mail: info@cinemaart.pl
www.cinemaart.pl

Załączniki: