null

[Zakończone] Konsultacje w sprawie zmian w Procedurze konkursowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje zakończyły się w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w Procedurze konkursowej (zarządzenie nr 1613/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Treść projektu zmiany Procedury konkursowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r. na:

 

Poniżej projekt dokumentu i załączniki. Planowane zmiany w treści załączników widoczne są w trybie śledzenia zmian. 

Załączniki: