null

[ZAKOŃCZONE] Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej realizacji zadań ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej  dla biur Urzędu m.st. Warszawy

 

Treść projektu Procedury konkursowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017 r. na:

  • adres poczty elektronicznej apalka@um.warszawa.pl ,
  • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
  • faks 22 443 34 02.

Uwaga! Ze względu na omyłkę pisarską w formularzu uwag formularz uwag został wymieniony

 

Załączniki: