null

"Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Białołęka w 2021 roku"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
04.01.2021 17:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Białołęka w 2021 roku” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 04.01.2021 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Roman Stachurski: nr telefonu 22 32 54 205, Ewelina Barczak: nr telefonu 22 32 54 206, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 – 15:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: