null

[Archiwum] Procedura konkursowa obowiązująca przy konkursach ogłaszanych w dniach od 5 listopada 2016 roku do 7 listopada 2017 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

UWAGA: Poniższe dokumenty obowiązują jedynie przy konkursach ogłaszanych między 5 listopada 2016 r. a 7 listopada 2017 r. Do konkursów ogłaszanych po 7 listopada 2017 r. stosuje się nowe zapisy ogłoszone zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 1727/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Kliknij w niebieskie pole, aby zapoznać się z treścią nowej procedury konkursowej: 

Procedura konkursowa z dnia 8 listopada 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 2 listopada 2016 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 1613/2016 w sprawie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 5 listopada 2016 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami:

Załączniki: