Gremia Strategia rozwoju MW do 2040 roku

Rada Metropolitalna

Rada Metropolitalna została powołana na mocy uchwały nr 3/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 31 stycznia 2023 roku jako ciało doradcze w ramach prac nad „Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Strategia ZIT) oraz „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW). Jej skład rozszerzono w dniu 30 stycznia 2024 r. na mocy uchwały nr 1/2024 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” (SMW).

Rada Metropolitalna pełni funkcje doradcze w procesie przygotowania SRMW. Jest w szczególności ciałem opiniodawczym dla Zarządu Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” w kontekście wypracowywanych produktów.

W skład Rady Metropolitalnej wchodzi 17 osób. Jej członkami są: przedstawiciel Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa”, przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego, ekspert wiodący oraz reprezentanci grona ekspercko-naukowego (przedstawiciele nauki, biznesu, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz organizacji pozarządowych), których aktywność zawodowa lub dorobek naukowy świadczą o znajomości metropolii warszawskiej.

Załączniki:

Członkowie Rady Metropolitalnej

 • Maria Andrzejewska

  UNEP/GRID-Warszawa

 • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW

  Uniwersytet Warszawski, ekspert wiodący

 • Maciej Fijałkowski

  M.st. Warszawa, Dyr. Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

 • Aureliusz Górski

  Cambridge Innovation Center - Warsaw

 • dr Mirosław Grochowski

  UW, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego

 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 • Bożena Lublińska-Kasprzak

  Mazowiecka Rada Innowacyjności / Business Centre Club

 • Beata Piekutowska

  WUM, Biuro Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

 • Wiesław Raboszuk

  Wicemarszałek, Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • Andrzej Rybus-Tołłoczko

  Przedstawiciel NGO

 • Anna Sikora

  Zastępca Wójta Gminy Wiązowna

 • prof. dr hab. Barbara Szulczewska

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

  Szkoła Główna Handlowa

 • dr Marcin Wajda

  Mazowiecka Rada Innowacyjności / Urząd Marszałkowski Woj. Maz.

 • Jakub Wygnański

  Fundacja Stocznia

 • Tomasz Zegar

  Urząd Statystyczny w Warszawie

 • dr Piotr Żuber

  UW, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej