Projekty Metropolia warszawska

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na lata 2014-2020

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej na lata 2014-2020 samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na ponad 730 mln zł. Za te pieniądze powstało 2 221 miejsc w żłobkach, 506 km dróg rowerowych i 59 parkingi P+R. Podpisane zostały umowy na 194 projekty na kwotę dofinansowania na ponad 730 mln zł, co stanowi około 101,2% przyznanej alokacji.Projekty są realizowane indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą, a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych. Wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną.


Projekty międzynarodowe

Realizowane projekty międzynarodowe mają na celu podnieść świadomość problemów z jakimi zmagają się obszary metropolitalne w Europie wśród instytucji unijnych i krajowych. Udział metropolii warszawskiej w projektach podnosi prestiż międzynarodowy regionu, promuje metropolię a także pozwala pozyskać dodatkową wiedzę ekspercką w zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Europie.

Udział w sieciach międzynarodowej współpracy

Warszawa jest aktywnym członkiem wielu organizacji i sieci międzynarodowych m.in. EUROCITIES, które służą samorządom do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wypracowywania rozwiązań problemów nurtujących współczesne metropolie. Pałna lista organizacji międzynarodowych.

1 stycznia 2024 r. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX, które jest uznaną siecią organizacji publicznych, działającą od 1996 roku. METREX jest niezależnym, apolitycznym stowarzyszeniem non-profit, finansowanym przez swoich członków oraz w oparciu o pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania i/lub projekty unijne. METREX koncentruje się na regionach i obszarach metropolitalnych, w dziedzinach transportu, mieszkalnictwa, rozwoju społeczno-gospodarczego i kwestii środowiskowych. Sieć obejmuje ponad 50 organizacji członkowskich z całej Europy. Kluczowe cele sieci to wymiana wiedzy i doświadczeń oraz podkreślenie wymiaru metropolitalnego w politykach krajowych i europejskich. Członkowie sieci mają dostęp do wysokiej klasy ekspertów z całej Europy. METREX prowadzi efektywne działania na forum UE w zakresie wspierania funkcjonowania i obszarów metropolitalnych.

Dowiedz się więcej

Edukacja Projekty z zakresu edukacji ogólnej w ramach ZIT
Aktywizacja zawodowa Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach ZIT
Drogi rowerowe Projekty z zakresu mobilności miejskiej w ramach ZIT
Parkuj i Jedź Projekty z zakresu mobilności miejskiej w ramach ZIT
E - usługi Projekty z zakresu e-usług w ramach ZIT
Ochrona zdrowia Projekty z zakresu ochrony zdrowia w ramach ZIT
Pomoc techniczna Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Międzynarodowe Projekty realizowane w partnerstwie międzynarodowym