Znak promocyjny m.st. Warszawy i pozostałe elementy identyfikacji wizualnej

znak promocyjny Warszawy, wersja podstawowa - pozioma

Znakiem promocyjnym jest uproszczony herb m.st. Warszawy z napisem „Warszawa”. Występuje w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz w wersji poziomej i pionowej. Element graficzny znaku (symbol herbowy), nawiązuje do historycznych odwzorowań herbu stolicy. Profil twarzy syreny opiera się na rysach słynnej warszawianki Marii Skłodowskiej-Curie.

Znak służy do celów promocyjnych i informacyjnych m.st. Warszawy. Nie zastępuje herbu stolicy.

Znak promocyjny można stosować w kilku wariantach kolorystycznych: kolorowym i kolorowym w kontrze (na czarnym tle), czerwonym, czarnym oraz białym. Ze względu na zastosowanie światłocienia w rysunku, syrena nie występuje w inwersji – musi być zawsze jasnym kształtem na tle ciemniejszej tarczy. 

Znak można stosować na tłach z palety kolorów m.st. Warszawy oraz na innych kolorach tła, pod warunkiem, że zachowa się odpowiedni kontrast – zgodnie z zasadami dostępności.

Konstrukcja symbolu herbowego oparta jest na geometrii okręgu. Proporcje oraz wewnętrzne podziały wytyczone są na siatce, co umożliwia wpisywanie grafiki w siatkę pikselową nawet przy małych rozmiarach. Krój pisma zastosowany w znaku promocyjnym to Engram Warsaw Medium