Znak promocyjny dla dzielnic m.st. Warszawy

logo Warszawy, symbol syrenki z napisem Zakochaj się w Warszawie na Woli

Przygotowujesz projekt, w którym zostanie zamieszczony znak promocyjny dzielnicy m.st. Warszawy?

Zapoznaj się z informacjami Jak używać znaku promocyjnego

Masz gotowy projekt?

Wyślij go mailem do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. Odpowiedź otrzymasz w ciągu trzech dni roboczych.