Jak mówić o Warszawie

Działania m.st. Warszawy, sposób w jaki je komunikujemy – jak mówimy i pokazujemy Warszawę, decydują o tym jak jest odbierana. Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako miasto dobrego życia, które zmienia się i dostosowuje do potrzeb mieszkańców.

Komunikacja skoncentrowana na odbiorcy

Markę Warszawa budują przede wszystkim nasze działania. Na postrzeganie Warszawy wpływa jednak również to, jak o tych działaniach mówimy i piszemy. W naszej komunikacji koncentrujemy się zawsze na odbiorcy. Z tą myślą przygotowaliśmy dwie publikacje: 

Marka Warszawa. Praktyczny przewodnik 

Materiał  przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, którzy komunikują się z mieszkańcami i budują wizerunek miasta poprzez realizowane projekty.

Znajdują się w nim podstawowe wytyczne, jak prowadzić komunikację zadań dotyczących Warszawy oraz wskazówki, jak tworzyć komunikaty na temat działań. Ponieważ podstawowym dokumentem dla stolicy jest Strategia #Warszawa2030, wytyczne do komunikacji przygotowaliśmy w oparciu o 13 celów operacyjnych strategii:

 1. Dbamy o siebie nawzajem – cel operacyjny 1.1.

 2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście – cel operacyjny 1.2.

 3. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań – cel operacyjny 2.1.

 4. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu – cel operacyjny 2.2.

 5. Korzystamy z usług blisko domu – cel operacyjny 2.3.

 6. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu – cel operacyjny 2.4.

 7. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej – cel operacyjny 3.1.

 8. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym – cel operacyjny 3.2.

 9. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego – cel operacyjny 3.3.

 10. Rozwijamy nasz twórczy potencjał – cel operacyjny 4.1.

 11. Generujemy innowacje – cel operacyjny 4.2.

 12. Przyciągamy talenty i liderów – cel operacyjny 4.3.

 13. Inspirujemy świat – cel operacyjny 4.4.

Wytyczne do komunikowania marki Warszawa w obszarze turystyki

Wytyczne przydadzą się przede wszystkim osobom i podmiotom zajmującym się tworzeniem komunikatów i opracowywaniem materiałów promocyjnych skierowanych do turystów krajowych i zagranicznych.

Publikacja podpowiada, w jaki sposób komunikować markę Warszawy potencjalnym turystom. Znajdują się tu wskazówki dotyczące tworzonych treści: np. cechy miasta, które należy podkreślać, jak budować narrację o Warszawie, jaki styl wypowiedzi stosować oraz jak konstruować komunikaty skierowane do gości odwiedzających stolicę.

Jak prawidłowo zapisać nazwę “miasto stołeczne Warszawa”

Nazwa miasto stołeczne Warszawa może być określona skrótem. Skrócony zapis powinien wyglądać następująco: m.st. Warszawa  zawsze małymi literami i bez spacji, ponieważ członów skrótów rozdzielonych kropką nie rozdzielamy dodatkowo spacją. Małymi literami zapisujemy także słowa “miasto stołeczne”.

Wielkimi literami zapisujemy jedynie pełną nazwę urzędu, ponieważ jest to oficjalna nazwa instytucji. Prawidłowy zapis to Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

 • W każdym z powyższych przypadków powinniśmy pamiętać o prawidłowej odmianie: z miastem stołecznym Warszawą, o m.st. Warszawie, w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Taka pisownia jest zgodna z zasadami języka polskiego, wykładnią Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ustawą z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.