Jak mówić o Warszawie

Sposób w jaki m.st. Warszawa komunikuje o prowadzonych przez siebie działaniach – jak o nich mówi i jak je pokazuje – decyduje o tym, jak odbierana jest Warszawa. Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako miasto, które odpowiada na potrzeby mieszkanek i mieszkańców oraz innych użytkowników miasta. Jako miasto, które jest różnorodne, aktywne, otwarte i przyjazne.

 • Komunikacja skoncentrowana na odbiorcy

Z myślą o wszystkich podmiotach, które prowadzą komunikację działań m.st. Warszawy, przygotowaliśmy publikację Marka Warszawa. Praktyczny przewodnik. 

Materiał  przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników biur i urzędów dzielnic m.st. Warszawy, którzy komunikują się z mieszkańcami i budują wizerunek miasta poprzez realizowane projekty. Znajdują się w nim podstawowe zasady oraz wskazówki praktyczne.

Z uwagi na fakt, że podstawowym dokumentem dla stolicy jest Strategia #Warszawa2030, wytyczne do komunikacji przygotowaliśmy również dla każdego z 13 celów operacyjnych strategii:

 1. Dbamy o siebie nawzajem – cel operacyjny 1.1.

 2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście – cel operacyjny 1.2.

 3. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań – cel operacyjny 2.1.

 4. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu – cel operacyjny 2.2.

 5. Korzystamy z usług blisko domu – cel operacyjny 2.3.

 6. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu – cel operacyjny 2.4.

 7. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej – cel operacyjny 3.1.

 8. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym – cel operacyjny 3.2.

 9. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego – cel operacyjny 3.3.

 10. Rozwijamy nasz twórczy potencjał – cel operacyjny 4.1.

 11. Generujemy innowacje – cel operacyjny 4.2.

 12. Przyciągamy talenty i liderów – cel operacyjny 4.3.

 13. Inspirujemy świat – cel operacyjny 4.4.

 • Wytyczne do komunikowania marki Warszawa w obszarze turystyki

Wytyczne zostały przygotowane przez Stołeczne Biuro Turystyki z myślą o osobach i podmiotach zajmujących się tworzeniem komunikatów i opracowywaniem materiałów promocyjnych, które są kierowane do turystów krajowych i zagranicznych.

Publikacja podpowiada w jaki sposób komunikować markę Warszawy potencjalnym turystom. Znajdują się tu wskazówki dotyczące budowania narracji o Warszawie, stylu wypowiedzi, cech miasta, które należy podkreślać oraz konstrukcji komunikatów.

 • Jak zapisujemy nazwy – zalecenia ortograficzne

Nazwa „miasto stołeczne Warszawa” – z zasady małą literą

Określenie miasto stołeczne w połączeniu „miasto stołeczne Warszawa” piszemy od małych liter. Można zapisywać je od wielkich, kiedy chcemy podkreślić, że mamy na myśli nie miasto jako byt przestrzenny, ale jako instytucję (władze miasta) – Miasto Stołeczne Warszawa. W znaczeniu podstawowym (przestrzennym) zawsze pojawią się małe litery, np. w tytule Plan miasta stołecznego Warszawy (ale decyzja Miasta Stołecznego Warszawy).

Pełna nazwa instytucji – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wielkimi literami zapisujemy pełną nazwę urzędu, ponieważ jest to oficjalna nazwa instytucji. Prawidłowy zapis to Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Wielkimi literami zapiszemy także pełną nazwę urzędów dzielnic, nazwy biur urzędu (jako nazwy części instytucji): Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Nazwa w skrócie – m.st. Warszawa, Urząd m.st. Warszawy

Wszystkie skróty w nazwach własnych piszemy od małej litery, a zatem: Urząd m.st. Warszawy – skrót m.st. piszemy bez spacji, ponieważ żaden jego element nie zawiera 3 liter. 

W każdym z powyższych przypadków powinniśmy pamiętać o prawidłowej odmianie: z miastem stołecznym Warszawą, o m.st. Warszawie, w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.