System identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy

Księga identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy jest zbiorem zasad dotyczących elementów graficznych – symboli miasta, w tym znaku promocyjnego, a także barw i typografii.

Kreuje spójność wizerunkową i jednorodną szatę wizualną komunikatów, których nadawcą jest m.st. Warszawa. Pozwala w czytelny sposób komunikować się z mieszkańcami miasta oraz wszystkimi, do których kierujemy nasze działania informacyjne i promocyjne. Źródło przekazu jest łatwe do zidentyfikowania, a on sam bardziej wiarygodny. 

System zawarty jest w Księdze identyfikacji wizualnej. Jest ona przewodnikiem dla  grafików, projektantów i specjalistów od promocji, którzy przygotowują materiały tj. plakaty, ulotki, banery, publikacje, spoty itp. Zastosowanie właściwych znaków graficznych, spójnych kolorów, typografii itd. ma ogromne znaczenie dla budowania wizerunku marki. Pozwala budować klarowny i łatwy do zapamiętania przekaz. 

Księga składa się z 2 części:

1. Księga identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy – znak promocyjny

  • Elementy identyfikacji wizualnej
  • Zasady stosowania znaku promocyjnego m.st. Warszawy

2. Księga identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy – oznaczenia urzędowe

  • Symbole m.st. Warszawy i zasady ich stosowania
  • Oznaczenia urzędowe m.st. Warszawy i zasady ich stosowania

Księga identyfikacji wizualnej obowiązuje na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 1872/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.