Patronat Prezydenta m.st. Warszawy

Honorowy Patronat Prezydenta m.st. Warszawy stanowi wyróżnienie dla przedsięwzięć, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców Warszawy oraz dla budowania pozytywnego wizerunku stolicy w kraju i zagranicą.

Prezydent m.st. Warszawy przyznaje honorowy patronat projektom, które:

 • mają prowarszawski charakter, przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta,
 • wyróżniają się szczególną ideą lub celem, którego realizacja wzmacnia wizerunek m.st. Warszawy i podkreśla cechy marki Warszawa,
 • są dostępne dla ogółu mieszańców lub konkretnej grupy odbiorców (np. studentów, przedsiębiorców) bez ograniczeń,
 • mają charakter niekomercyjny.

Przyznanie honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy

Co należy zrobić

Ubiegając się o przyznanie honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy, należy złożyć pismo, w którym zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia, które ma zostać objęte honorowym patronatem:

 • opis przedsięwzięcia – pełna nazwa, termin i miejsce realizacji, program, do kogo przedsięwzięcie jest adresowane, jakie są jego cele,

 • informacja o organizatorze,

 • informacja o współorganizatorach, partnerach, sponsorach oraz pozostałych patronach wydarzenia,

 • źródło finansowania,

 • informacja, czy wydarzenia  w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne i bezpłatne,

 • jaki związek przedsięwzięcie ma z Warszawą,

 • kontakt do organizatora.

W jakim terminie i gdzie złożyć pismo

Pismo należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę, że rozpatrywanie wniosków trwa ok. 4 do 5 tygodni.

Pismo należy wysłać do Gabinetu Prezydenta na adres mailowy lub na adres korespondencyjny:

Co należy zrobić po uzyskaniu pozytywnej opinii

Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy zobowiązuje organizatorów do umieszczenia tej informacji we wszystkich przekazach  promocyjnych  (np. plakat, strona www, profil w social mediach), a także do zamieszczenia jej w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia (np. roll-up, baner, itp.). 

W przypadku objęcia przez Prezydenta m.st. Warszawy patronatem honorowym projektu lub wydarzenia, należy wybrać identyfikator herbowy odpowiedni do sytuacji tzn. w zależności, czy Prezydent m.st. Warszawy jest jedynym patronem przedsięwzięcia, czy jednym z wielu patronów.

Czy materiały promocyjne zawierające identyfikator herbowy muszą być zaakceptowane przez urząd?

 • Tak. Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym identyfikatorem herbowym patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl. 
 • Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze.

Pliki do pobrania – identyfikator herbowy Patronatu Prezydenta m.st. Warszawy:

Ważne!

Grafika – prawo ochronne 

Identyfikator herbowy Prezydenta m.st. Warszawy jest zastrzeżonym znakiem towarowym m.st. Warszawy.

Czy prezydent obejmuje patronatem honorowym wydarzenia, które są finansowane przez Urząd m.st. Warszawy?

Nie, prezydent nigdy nie sprawuje patronatu honorowego nad imprezami, wydarzeniami organizowanymi lub finansowanymi przez biura lub jednostki m.st. Warszawy. Jest ich organizatorem, dlatego wówczas, zamiast znaku patronatu, używa się zapisu “Prezydent m.st. Warszawy zaprasza na...”

Informacje dodatkowe

Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy nie pociąga za sobą skutków finansowych, zobowiązań do promocji czy współorganizacji danego przedsięwzięcia przez m.st. Warszawę, ani nie jest powiązane z osobistym udziałem Prezydenta m.st. Warszawy w tych przedsięwzięciach.