Marka miasta

Pojęcie marki miasta wywodzi się z koncepcji marketingu terytorialnego. Odnosi się do wizerunku miasta, który w umysłach ludzi funkcjonuje jako zestaw związanych z nim skojarzeń i emocji. Miasto to wyjątkowo złożony organizm, zaś budowanie jego marki to długotrwały proces, który zależy od wielu czynników: prawidłowo określonych celów, spójności i konsekwencji prowadzonych działań, bazowaniu na autentycznych wartościach oraz możliwych do spełnienia obietnicach.

W dzisiejszym świecie miasta, które konkurują ze sobą na wielu płaszczyznach, także w obszarze marketingu muszą bazować na najlepszych rozwiązaniach. Dlatego miasta coraz częściej budują swoje marki w oparciu o profesjonalnie zaplanowane strategie marketingowe. Nawet najlepiej przygotowana strategia nie zapewni jednak sukcesu, jeśli w jej wdrożenie nie zostaną zaangażowane instytucje i podmioty, od których zależy jej realizacja.

Głównymi grupami odbiorców są dla miasta jego mieszkańcy, ale także inwestorzy czy turyści. Miasto musi umiejętnie i skutecznie zachęcać ich do korzystania ze swojej oferty. Zapewnienie konkurencyjności i wyróżnienie się spośród innych miast, które w praktyce oferują te same dobra, produkty i usługi, nie jest zadaniem łatwym.

Punktem wyjścia w tworzeniu pożądanego wizerunku jest wybór i wskazanie najbardziej charakterystycznych cech, które decydują o mocnych stronach, atrakcyjności i wyjątkowości miasta. Podejmowane w kolejnych etapach działania komunikacyjne i wizerunkowe przyczyniają się do utrwalenia tego wizerunku w świadomości wszystkich grup odbiorców.