Marka miasta

Chłopiec przy pomniku syrenki, starówka

Pojęcie marki miasta wywodzi się z koncepcji marketingu terytorialnego i jest związane z wizerunkiem miasta. W umysłach ludzi miasto funkcjonuje jako związane z nim skojarzenia i emocje, które tworzą jego obraz. Na wizerunek można wpływać stosunkowo łatwo, natomiast budowanie marki miasta, które jest wyjątkowo złożonym organizmem, to długotrwały proces.

Miasta na całym świecie konkurują ze sobą na wielu płaszczyznach. W praktyce oferują bowiem potencjalnym inwestorom, nowy mieszkańcom czy turystom podobne dobra, produkty i usługi.  Muszą więc umiejętnie i skutecznie wykorzystywać najlepsze rozwiązania z zakresu marketingu miejsc, by ich oferta była rozpoznawalna i wyróżnialna na tle konkurencji. W przeciwnym razie będą przegrywać w wyścigu o nowy kapitał ludzki i ekonomiczny, który przyczynia się do rozwoju miast.

Punktem wyjścia w tworzeniu pożądanego, wyróżniającego się wizerunku jest wybór najbardziej charakterystycznych cech miasta. Powinny się one opierać na jego mocnych stronach, atrakcyjności i wyjątkowości. W ich wyborze pomagają badania marketingowe przeprowadzane wśród wybranych grup docelowych. Podejmowane w kolejnych etapach konsekwentne i spójne działania komunikacyjne i wizerunkowe, oparte na tych cechach, utrwalają pożądany obraz miasta w świadomości tych, których miasto chce przyciągnąć.