Identyfikacja wizualna m.st. Warszawy

System Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy zawarty jest w Katalogu, który zawiera zbiór elementów graficznych – wszystkich symboli miasta, barw flagi i znaku promocyjnego – oraz sposobów ich użycia. Kreuje spójność wizerunkową i jednorodną szatę wizualną komunikatów, których nadawcą jest m.st. Warszawa. Pozwala w spójny i czytelny sposób komunikować się z mieszkańcami miasta oraz wszystkimi, do których kierujemy nasze wiadomości. Źródło przekazu jest łatwe do zidentyfikowania, a on sam bardziej wiarygodny.