Identyfikacja wizualna m.st. Warszawy

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy zawiera zbiór elementów graficznych – wszystkich symboli miasta, barw flagi i znaku promocyjnego – oraz sposobów ich użycia. Kreuje spójność wizerunkową i jednorodną szatę wizualną komunikatów, których nadawcą jest m.st. Warszawa. Pozwala w spójny i czytelny sposób komunikować się z mieszkańcami miasta oraz wszystkimi, do których kierujemy nasze wiadomości. Źródło przekazu jest łatwe do zidentyfikowania, a on sam bardziej wiarygodny. 

Biura, dzielnice oraz jednostki zobowiązane są do stosowania oznakowania zawartego w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej. W katalogu znajdują się również zasady stosowania oznaczeń m.st. Warszawy przez podmioty współpracujące – np. partnerów wydarzeń, organizacje pozarządowe, media itp. Tworzenie nowych znaków jest niedopuszczalne.

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych, z późniejszymi zmianami: Zarządzenie 1638/2011 z 14 października 2011 r., Zarządzenie 6133/2014 z 4 czerwca 2014 r., Zarządzenie 208/2016 z 19 lutego 2016 r.

Plik do pobrania: Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy  

Wzór prezentacji Power Point

Wzór przygotowany zgodnie z system identyfikacji wizualnej służy jako szablon do prezentacji m.st. Warszawy.  Slajdy są w podstawowych kolorach (do wyboru), a projekt umożliwia stworzenie prezentacji wedle indywidualncyh potrzeb.

Pliki do pobrania: 

Oznakowanie inwestycji miejskich

Przy realizacji inwestycji współ/ finansowanych przez m.st. Warszawę należy wykorzystać szablon tablicy informacyjnej. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Marketingu Miasta pod adresem graficy@um.warszawa.pl.

Do pobrania – szablon tablicy informacyjnej