Często zadawane pytania

Tak. Dopuszczalne są warianty kolorystyczne zarówno samego znaku, jak również tła znaku promocyjnego m.st. Warszawy/ identyfikatora herbowego dostosowane do koloru projektu graficznego. Tło pod znakiem nie powinno wpływać na czytelność znaku.  

Pod tym linkiem znajdują się podstawowe kolorystyczne wersje uzupełniające znaku promocyjnego do pobrania, zaś warianty logo w innych kolorach można stworzyć na potrzeby indywidualnych projektów i przesłać do akceptacji na adres gm@um.warszawa.pl.

Nie zmieniamy znaku promocyjnego, tzn. nie dodajemy, nie usuwamy i nie modyfikujemy elementów znaku a także nie zmianiamy proporcji oraz nie przestawiamy jego poszczególnych elementów.

Nie tworzymy nowych znaków promocyjnych dla biur, dzielnic oraz jednostek m.st. Warszawy, poza znakami zawartymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Nie tworzymy także nowych znaków promocyjnych dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć i projektów. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą charakterystycznej szaty graficznej.

W celu spójnej promocji miasta wszystkie jednostki i instytucje m.st. Warszawy zobowiązane są do oznaczania materiałów promocyjnych znakiem promocyjnym m.st. Warszawy. Uprawnienia, a także obowiązki jednostek i instytucji m.st. Warszawy dotyczące działań promocyjnych oraz informacyjnych określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z 6 września 2010 r.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W materiałach informacyjnych i promocyjnych dla projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej należy stosować znak będący połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym, jako znak identyfikujący miasto.  

Konkursy dotacyjne finansowane/ współfinansowane przez m.st. Warszawę

  • Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy zobowiązane są do informowania o tym fakcie, w określonej formie - poprzez użycie odpowiednio opisanego znaku promocyjnego.

  • Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, zobowiązane są do informowania o tym w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach. Dotyczy to także materiałów informacyjnych i promocyjnych, komunikatów mediowych, w tym na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Stosownie do charakteru zadania należy również informować o dofinansowaniu poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę/ roll’up/ plakat lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców.

Wybór znaku zależy od tego:

  • czy projekt jest finansowany/ współfinansowany przez m.st. Warszawę,

  • czy projekt jest dzielnicowy czy ogólnomiejski.

W komunikacji wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy stosowany jest identyfikator herbowy patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy. 

Szczegółowe informacje na stronie Patronat Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Oficjalne symbole a także znak promocyjny m.st. Warszawy nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Oznakowanie m.st. Warszawy może być używane na materiałach informacyjno-promocyjnch m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych firm i podmiotów komercyjnych, tylko w przypadku, kiedy przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot współpracuje z m.st. Warszawą.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 5293/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Systemów Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych.

 

Nazwa miasto stołeczne Warszawa może być określona skrótem m.st. Warszawa.

Skrócony zapis miasto stołeczne powinien wyglądać następująco: 

  • m.st. zawsze małymi literami i bez spacji.

Dlaczego? Ponieważ członów skrótów rozdzielonych kropką nie rozdzielamy dodatkowo spacją.

Przy zapisie pełnej nazwy urzędu, każde słowo zapisujemy wielką literą:

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Dlaczego? Ponieważ jest to oficjalna nazwa instytucji, ale kiedy piszemy o mieście, wówczas pisownia jest następująca: miasto stołeczne Warszawa.

Taka pisownia jest zgodna z zasadami języka polskiego, wykładnią Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ustawą z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Ekrany w komunikacji miejskiej 

Rezerwacji terminów na ekranach w komunikacji miejskiej można dokonać za pośrednictwem adresu mailowego: nosniki@um.warszawa.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem zgłaszania projektów do promocji na ekranach LCD w tramwajach i autobusach” z dnia 12 lutego 2020 r.

Do pobrania:

​​​​Ekrany w Galerii Metro Świętokrzyska

Rezerwacji terminów na ekranach w Galerii Metro Świętokrzyska można dokonać za pośrednictwem adresu mailowego: nosniki@um.warszawa.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem zgłaszania projektów, które mają być promowane poprzez emisję spotów na ekranach znajdujących się w przejściu podziemnym Metra Świętokrzyska” z dnia 18 listopada 2019 r.

Do pobrania:

Informacje o zasadach dystrybucji materiałów promocyjnych znajdziesz w regulaminie. 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mat_promo@um.warszawa.pl