Badania i analizy

Skąd czerpać wiedzę o tym, jak postrzegają Warszawę jej mieszkańcy, albo jak stolica wypada na tle innych miast? Jest to możliwe dzięki badaniom i analizom, które pozwalają zidentyfikować czynniki kształtujące wizerunek miasta.

Dzięki badaniom wiemy, w którym punkcie znajdujemy się obecnie, np. jakie są silne strony marki miasta lub co wyróżnia Warszawę spośród miast konkurencyjnych. Korzystamy zarówno z metod ilościowych, jak i jakościowych. Analizujemy również, jak kształtuje się wizerunek miasta w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Dane o Warszawie, które pozyskujemy z różnych źródeł, pozwalają nam planować dalsze działania w obszarze marketingu i promocji miasta. Chcemy jak najskuteczniej przyciągać do Warszawy inwestorów, przedsiębiorców, turystów oraz nowych mieszkańców.