Badania i analizy

Skąd czerpać wiedzę o tym, jak postrzegają Warszawę jej mieszkańcy, Polacy czy obcokrajowcy? Albo jak stolica wypada na tle innych miast? Jest to możliwe dzięki badaniom i analizom, które pozwalają zidentyfikować czynniki kształtujące wizerunek miasta.

Dzięki badaniom wiemy, co wyróżnia Warszawę pośród miast konkurencyjnych i jakie są silne strony marki miasta. Korzystamy zarówno z metod ilościowych, jak i jakościowych badań marketingowych. Analizujemy również, jak kształtuje się wizerunek miasta w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Dane o Warszawie, które pozyskujemy z różnych źródeł, pozwalają nam planować dalsze działania promocyjne miasta. Chcemy jak najskuteczniej przyciągać do Warszawy turystów, przedsiębiorców oraz nowych mieszkańców.