null

Patronat honorowy Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak patronat honorowy Prezydenta m.st. Warszawy. Znak przedstawia tarczę herbową, a na niej postać kobiety z rybim ogonem. Syrena w prawej ręce wznosi szablę, w lewej trzyma okrągłą tarczę. Nad tarczą herbową znajduje się korona królewska.

Patronat honorowy Prezydenta m.st. Warszawy stanowi wyróżnienie dla przedsięwzięć, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców Warszawy oraz dla budowania pozytywnego wizerunku stolicy w kraju i zagranicą.

W artykule znajdują się informacje na temat najważniejszych zasad, które dotyczą wydarzeń obejmowanych patronatem oraz informacje praktyczne dla organizatorów, którzy chcą zwrócić się do m.st. Warszawy o przyznanie patronatu dla danego przedsięwzięcia.

Prezydent m.st. Warszawy przyznaje honorowy patronat projektom, które:

 • mają prowarszawski charakter, przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta,
 • wyróżniają się szczególną ideą lub celem, którego realizacja wzmacnia pozytywny wizerunek m.st. Warszawy i buduje jego markę,
 • są dostępne dla mieszańców lub konkretnej grupy odbiorców (np. studentów, przedsiębiorców).

Prezydent m.st. Warszawy nigdy nie sprawuje patronatu nad wydarzeniami i inicjatywami w całości organizowanymi lub finansowanymi przez biura, urzędy dzielnic lub jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy. Jest ich organizatorem, dlatego wówczas stosujemy zapis słowny “Prezydent m.st. Warszawy zaprasza na ...”. 
Zasada ta dotyczy wydarzeń, których głównym organizatorem ( lub w pełni je finansującym) jest m.st. Warszawa. Przykłady takich wydarzeń to: Warszawianka Roku, Noc muzeów w Warszawie, czy konkurs Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy.

Patronat prezydenta stolicy może być natomiast przyznany w sytuacji, kiedy m.st. Warszawa jest partnerem danego przedsięwzięcia, w tym współorganizatorem lub współfinansującym. Formy współpracy mogą się opierać np. na porozumieniu lub umowie z Urzędem m.st. Warszawy / Urzędem dzielnicy m.st. Warszawy ( w tym umowach dotacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy nie pociąga za sobą skutków finansowych, zobowiązań do promocji czy współorganizacji danego przedsięwzięcia przez m.st. Warszawę, ani nie jest powiązane z osobistym udziałem Prezydenta m.st. Warszawy w tych przedsięwzięciach. 

Co należy zrobić, aby uzyskać honorowy patronat Prezydenta m.st. Warszawy:

 1. Przygotować pismo z najważniejszymi informacjami na temat przedsięwzięcia, które ma zostać objęte honorowym patronatem; pismo musi zawierać:
 • informację o organizatorze,
 • opis przedsięwzięcia:
  • pełną nazwę,
  • termin i miejsce realizacji,
  • program wydarzenia,
  • informację do kogo przedsięwzięcie jest adresowane,
  • jakie są główne cele przedsięwzięcia,
 • informację o współorganizatorach, partnerach, sponsorach oraz pozostałych patronach wydarzenia – jeśli w ramach wydarzenia jest nawiązana współpraca z m.st. Warszawą  – należy tę informację zamieścić,
 • źródło finansowania – jeśli wydarzenie jest współfinansowane przez m.st. Warszawę – należy tę informację podać,
 • informację, czy wydarzenia w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne i bezpłatne,
 • jaki związek przedsięwzięcie ma z Warszawą,
 • kontakt do organizatora.
 1. Wysłać pismo do Gabinetu Prezydenta na adres mailowy lub na adres korespondencyjny:

Pismo lub mail powinny mieć dopisek “wniosek o patronat Prezydenta m.st. Warszawy”

Rozpatrywanie wniosków może potrwać ok. 4 do 5 tygodni. Wnioski o Patronat Prezydenta m.st. Warszawy są opiniowane przez biura urzędu. Ostateczna decyzja o przyznaniu patronatu zawsze należy do Prezydenta m.st. Warszawy.

Patronat został przyznany – co dalej?

 1. W przypadku objęcia inicjatywy lub wydarzenia patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy w materiale informacyjnym lub promocyjnym organizator powinien zamieścić odpowiedni znak graficzny.

Wersje znaków patronackich określone są w Księdze identyfikacji wizualnej. Znak promocyjny. (str. 60). Znak musi być umieszczony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kolorystyki, pola ochronnego oraz wielkości minimalnej.

 1. Przesłać projekty graficzne do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres znak@um.warszawa.pl
 • Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze, ale dokładamy starań, aby odpowiedzieć w ciągu kilku godzin od momentu otrzymania maila.

Patronat Burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy

W przypadkach dotyczących projektów o charakterze lokalnym, skierowanym bezpośrednio do mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy lub związanych tematycznie z dzielnicą m.st. Warszawy, patronat może przyznać Burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy.

Patronat honorowy Burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy może zostać przyznany na podstawie regulacji określanych przez dzielnice m.st. Warszawy. Nie jest jednak możliwe, aby patronat nad projektem w imieniu m.st. Warszawy sprawował równocześnie Prezydent m.st. Warszawy i Burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy.

Jeśli wydarzeniu przyznany został Patronat burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, wówczas należy użyć oznaczeń przeznaczonych dla Patronatu burmistrza. Strona z plikami do pobrania