null

Patronat Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znak Patronatu Prezydenta stosowany w sytuacjach, gdy Prezydent jest jednym z wielu patronów.

Prezydent m.st. Warszawy przyznaje honorowy patronat projektom, które:

  • mają prowarszawski charakter, przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta,
  • wyróżniają się szczególną ideą lub celem, którego realizacja wzmacnia wizerunek m.st. Warszawy i podkreśla cechy marki Warszawa,
  • są dostępne dla ogółu mieszańców lub szczególnie istotnej grupy (np. studenci, przedsiębiorcy) bez ograniczeń,
  • mają charakter niekomercyjny.
Ważne!

Prezydent nie sprawuje patronatu honorowego nad imprezami, wydarzeniami organizowanymi lub finansowanymi przez biura / dzielnice lub jednostki m.st. Warszawy.


Zasady przyznawania patronatu / patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy.

Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy występuje organizator. Wniosek powinien zawierać najistotniejsze informacje dot. planowanego przedsięwzięcia m.in.: termin, formę (stacjonarna / online) ramowy program, wskazanie organizatora, osobę/y do kontaktu, informację o możliwościach udziału (wydarzenie bezpłatne), a także uzasadniać przyznanie patronatu. Jeśli projekt objęty jest większą liczbą patronatów lub organizator jest w trakcie ich pozyskiwania należy to uwzględnić we wniosku.
Pismo z prośbą o przyznanie patronatu Prezydenta m.st. Warszawy należy kierować nie później niż 6 tygodni przed planowanym terminem realizacji projektu na adres Gabinetu Prezydenta drogą mailową - Sekretariat.GP@um.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Ważne!
Prezydent m.st. Warszawy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu patronatu honorowego.

Oznaczanie patronatu

Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym identyfikatorem herbowym patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl.
Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy zobowiązuje organizatorów do umieszczenia tej informacji we wszystkich przekazach  promocyjnych  (np. plakat, strona www, profil w social mediach), a także do zamieszczenia jej w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia (np. roll-up, baner, itp.). Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy nie pociąga za sobą skutków finansowych, zobowiązań do promocji czy współorganizacji danego przedsięwzięcia przez m.st. Warszawa, ani nie jest powiązane z osobistym udziałem Prezydenta m.st. Warszawy w tych przedsięwzięciach.

Informacja powinna zawierać oznaczenie graficzne patronatu Prezydenta m.st. Warszawy, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

Wersja identyfikatora herbowego do użycia w sytuacji, gdy Prezydent m.st Warszawy jest jednym z wielu patronów:

Znak Patronatu Prezydenta, stosowany w sytuacjach, gdy Prezydent jest jednym z wielu patronów.


 

 

 

 

 

Wersja identyfikatora herbowego do użycia w sytuacji, gdy Prezydent m.st. Warszawy jest jedynym patronem:

Znak Patronatu Prezydenta, stosowany w sytuacjach, gdy Prezydent jest jedynym patronem.

 

 
Ważne!

Identyfikator herbowy Prezydenta m.st. Warszawy jest zastrzeżonym znakiem towarowym m.st. Warszawy.

Pliki graficzne można otrzymać przesyłając maila wraz z informacją o przyznanym patronacie na adres gm@um.warszawa.pl