null

Warszawa w organizacjach krajowych i międzynarodowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
panorama Warszawy, na pierwszym planie park Moczydło

Miasto stołeczne Warszawa należy do szerokiego grona krajowych i międzynarodowych sieci i organizacji. To cenna możliwość wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji do działań w wielu obszarach funkcjonowania miasta. Dużym miastom i metropoliom zapewnia to także realny wpływ na kształtowanie polityk i strategii na poziomie europejskim i światowym.

Warszawa należy do dziewiętnastu organizacji międzynarodowych i dziesięciu krajowych. 

Przykładowe aktywności miasta w wybranych sieciach:

 • do sieci EUROCITIES, zrzeszającej miasta z obszaru Unii Europejskiej, Warszawa należy od roku 2002, od 2015 pełni tam funkcję Skarbnika
 • w ramach grupy C40, zrzeszającej światowe metropolie na rzecz ochrony klimatu, stolica Polski uczestniczy w sieciach takich jak: Sieć czystej energii, Sieć pojazdów o zerowej emisji (ZEV), Sieć systemów żywnościowych czy Sieć jakości powietrza. Jest także jednym z sygnatariuszy tzw. Akceleratorów grupy C40: Akcelerator Czystego Powietrza, Akcelerator Zielonych i Zdrowych Ulic
 • w World Cities Culture Forum Warszawa postrzegana jest jako miasto z bogatą i różnorodną ofertą kulturalną, wykorzystujące kulturę do kształtowania procesów społecznych i realizacji różnych zadań edukacyjnych
 • W stowarzyszeniu Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR+) Warszawa pochwaliła się kampanią “Myślę, nie marnuję opakowań”, działaniem edukacyjnym na szeroką skalę skierowanym do mieszkanek i mieszkańców stolicy
 • Warszawa jest jednym z miast-zalożycieli Paktu Wolnych Miast i prowadzi aktywne działania we wspieraniu oddolnych inicjatyw demokratycznych w miastach europejskich; nie bez powodu ostatnie spotkanie członków Paktu odbyło się w Warszawie 4 czerwca 2023 roku.

Osobą reprezentującą stolicę w organizacjach i sieciach jest Prezydent m.st. Warszawy. Za współpracę w ramach danej sieci czy organizacji odpowiadają wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy, w tym Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Kultury czy Biuro Infrastruktury.

Organizacje i sieci międzynarodowe, do których należy Warszawa

 1. EUROCITIES zrzesza duże miasta europejskie. Prowadzi działania na rzecz rozwoju miast, umożliwia wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz zapewnienie finansowania działań. Stowarzyszenie składa się z 7 forów: Współpracy, Kultury, Rozwoju Gospodarki, Społeczeństwa Wiedzy, Środowiska, Mobilności i Spraw Społecznych.
 2. Pakt Wolnych Miast - w 2019 roku burmistrzowie Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu podpisali Pakt Wolnych Miast, który umożliwia współpracę i wzajemne wsparcie miast partnerskich. Są to głównie działania związane z kontekstem europejskim i funduszami unijnymi, przejściem na gospodarkę ekologiczną, ale także działania związane z wartościami demokratycznymi, integracyjnym społeczeństwem i zaangażowaniem obywatelskim. Obecnie do Paktu należy 36 miast.
 3. C40 Cities Climate Leadership Group – współpraca światowych metropolii na rzecz ochrony klimatu: popularyzacja i wdrażanie działań redukujących emisję gazów cieplarnianych.
 4. Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR+) - sieć wspiera miasta w usprawnianiu recyclingu i dążeniu do gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym.
 5. Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) – Pakt o Żywieniowej Polityce Miejskiej z Mediolanu - działania sieci koncentrują się na wypracowywaniu zrównoważonych systemów żywnościowych.
 6. International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI było bezpośrednio zaangażowane w negocjacje nowego globalnego porozumienia klimatycznego z Paryża.
 7. Global Covenant of Mayors – Warszawa należy do Convent of Mayors for Climate & Energy, sieci należącej do Global Covenant of Mayors; jako miasto członkowskie Warszawa brała udział w przygotowaniu dokumentu SECAP – planu działań na rzecz zrównoważonej energii i ochrony klimatu.
 8. World Cities Culture Forum – Forum Kultury Miast Świata to sieć samorządów i liderów sektora kultury z ponad czterdziestu miast, zajmuje się m.in. gromadzeniem i promocją danych na temat roli kultury i sektora kreatywnego w rozwoju miast.
 9. Organization of World Heritage Cities (OWHC) – Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa zrzeszająca 250 miast, w których znajdują się obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO.
 10. The Network of European Metropolitan Regions and Areas – sieć zrzesza politycznych liderów miast i obszarów metropolitalnych Europy. Umożliwia dyskusję na temat wspólnych celów i wyzwań.
 11. Direct dialogue between EU Capitals Mayors and the European Commission - coroczne spotkanie merów i prezydentów europejskich stolic z komisarzem UE odpowiedzialnym za politykę regionalną. Cel: podkreślenie roli miast w rozwoju regionów oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania dla miast. 
 12. Mayors for Peace – udział miast w rozwiązywaniu ważnych globalnie problemów, tj. zapewnienie trwałego pokoju, likwidacja głodu, ubóstwa, łamanie praw człowieka czydegradacja środowiska naturalnego.
 13. World Health Organization - celem uczestnictwa w europejskicej sieci zdrowych miast (VII faza) jest: poprawa stanu zdrowia i dobrostanu wszystkich mieszkańców, zmniejszenie nierówności w zdrowiu, promocja dobrych praktyk na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.
 14. iCapital Alumni Network – to jedna z grup roboczych w ramach Forum Europejskiej Rady ds. Innowacji a także grupa finalistów i laureatów konkursu iCapital – Europejska Stolica Innowacji
 15. Open Geospatial Consortium (OGC) / Międzynarodowa Organizacja Otwartych Danych Geoprzestrzennych – baza wiedzy na temat zarządzania danymi przestrzennymi.
 16. City Destinations Alliance – zrzeszenie ponad 100 miast europejskich zajmujących się marketingiem i promocją turystyczną.
 17. International Cities of Refugee Network ICORN – Międzynarodowa Sieć Miast Uchodźctwa skupiająca miasta, które angażują się w obronę wolności słowa oraz pisarzy i artystów prześladowanych z powodów politycznych na całym świecie.
 18. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cities” - organizacja non-profit działająca na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energie Cités” mającej siedzibę w Besançon we Francji.
 19. Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) – współpraca i wymiana doświadczeń. Warszawa uczestniczy w stowarzyszeniu od 2007 roku.

Sieci i organizacje krajowe         

 1. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa
 2. Unia Metropolii Polskich
 3. Związek Powiatów Polskich      
 4. Związek Miast Polskich 
 5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 
 6. Forum Rewitalizacji  
 7. Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce  
 8. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna         
 9. Warszawska Organizacja Turystyczna       
 10. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy