null

Różne formy współpracy z m.st. Warszawą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku projektów zewnętrznych należy informować o roli m.st. Warszawy w projekcie. Wersja znaku promocyjnego, który powinien być zamieszczony, zależy od formy współpracy nawiązanej z m.st. Warszawą.

Do oznaczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych przeznaczone są wersje znaków z odpowiednimi opisami:

  • projekt współorganizuje m.st. Warszawa
  • projekt wspiera m.st. Warszawa
  • partner projektu m.st. Warszawa
  • projekt finansuje m.st. Warszawa
  • projekt współfinansuje m.st. Warszawa
  • patronat honorowy Prezydenta m.st. Warszawy

W projektach realizowanych we współpracy z Urzędem dzielnicy m.st. Warszawy te same znaki występują w wersjach dla każdej z dzielnic.

Do oznakowania projektów w ramach realizacji umów dotacyjnych przez organizacje pozarządowe przeznaczone są wersje znaków z opisem “projekt finansuje / współfinansuje m.st. Warszawa” (także w wersjach dla dzielnic). Dotyczy to również podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeżeli w projekcie graficznym są zamieszczone opisy ról poszczególnych podmiotów (np. Współorganizatorzy, Partnerzy, Finansujący), należy stosować znak promocyjny m.st. Warszawy lub wersję dla dzielnicy) w wersji podstawowej.

Akceptacje projektów graficznych, w których pojawiaja się znak promocyjny z opisem roli m.st. Warszawy: znak@um.warszawa.pl