null

Kto może używać znaku promocyjnego m.st. Warszawy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
znak promocyjny Warszawy, wersja czarna na żółtym tle. Znak promocyjny miasta z napisem Warszawa. Znak przedstawia tarczę herbową, a na niej postać kobiety z rybim ogonem. Syrena w prawej ręce wznosi szablę, w lewej trzyma okrągłą tarczę. Nad tarczą herbową znajduje się korona królewska.

Znaku promocyjnego m.st. Warszawy mogą używać:

- biura Urzędu m.st. Warszawy
- Urzędy dzielnic m.st. Warszawy
- jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy
- podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane przez m.st. Warszawę
- podmioty i organizacje współpracujące z m.st. Warszawą (różne formy współpracy)

Najważniejsze zasady dotyczące znaku zawarte są w Księdze identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy. Znak promocyjny. Odnoszą się m.in. do:

Informacje praktyczne

  • Znak promocyjny m.st. Warszawy nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. 

Oznakowanie m.st. Warszawy nie może być używane na materiałach informacyjno-promocyjnych m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych podmiotów komercyjnych, jeśli przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot nie współpracuje z m.st. Warszawą. 

  • Organizatorem, partnerem, współfinansującym nigdy nie jest urząd, a zawsze miasto stołeczne Warszawa (dzielnica).
     
  • M.st. Warszawa (dzielnica) nigdy nie występuje w roli sponsora.

Do zadań finansowanych i współfinansowanych przeznaczone są wersje znaku z opisem finansuje / współfinansuje. Więcej w zakładce Oznaczane projektów zewnętrznych 

  • Prezydent stolicy / burmistrz dzielnicy nie sprawuje patronatu honorowego nad wydarzeniami i projektami organizowanymi lub finansowanymi przez biura, dzielnice lub jednostki m.st. Warszawy. Więcej w zakładce Patronat honorowy.
     
  • Nie używamy do nowych projektów poprzedniego znaku promocyjnego “Zakochaj się w Warszawie” ani oznaczeń z poprzedniej identyfikacji wizualnej. Zasady oznaczania pism urzędowych określa Księga identyfikacji wizualnej. Oznaczenia urzędowe. 

Stare oznakowanie będzie sukcesywnie zastępowane nowym znakiem, a nowopowstające materiały informacyjno-promocyjne tworzone według nowych zasad. 

Gdzie uzyskać akcpetajcę pojektu?

Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych zawierających elementy systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy należy przesłać do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres znak@um.warszawa.pl. Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze, ale dokładamy starań aby odpowiedzieć w ciągu kilku godzin od momentu otrzymania maila.