Wady towaru - Ważne informacje

O wadach towaru dowiesz się tutaj.

Znajdziesz tam między innymi informacje o rękojmi i gwarancji, a także wzór reklamacji.

Wada odebranego przez ciebie towaru nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy.
Oznacza to, że możesz odstąpić od umowy niezależnie od istnienia wady.

Jeżeli upłynął termin do odstąpienia od umowy, a towar jest wadliwy, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji  (jeżeli gwarancja została ci udzielona).

Podstawa prawna:
art. 556 - 576 kodeksu cywilnego

Może się zdarzyć, że w trakcie albo po odebraniu przesyłki od przewoźnika okaże się, że zamówiony towar został uszkodzony w transporcie. Szczegółowe informacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w transporcie znajdziesz tutaj.

Pamiętaj jednak, że najlepiej jest sprawdzić przesyłkę tuż po tym jak pokwitujesz kurierowi jej  odbiór, jeszcze w obecności kuriera, zanim odjedzie.

Jeśli stwierdzisz, że towar jest uszkodzony należy spisać protokół w obecności kuriera. Ułatwi to tobie albo nadawcy (sprzedawcy) dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika.

Niezależnie od powyższego, przedsiębiorca odpowiada za dostarczenie do ciebie towaru niewadliwego, więc przesłanie towaru uszkodzonego może zostać potraktowane, jak przesłanie towaru wadliwego.

Uszkodzenie towaru w transporcie nie ma też wpływu na odstąpienie od umowy i zwrot towaru z tego tytułu. Aby nie narazić się na zarzut, że do uszkodzenia doszło w okolicznościach, za które odpowiadasz, warto sporządzić w obecności przewoźnika protokół, o którym mowa wyżej. Będzie on stanowił dowód tego w jakim stanie towar do ciebie dotarł.

Podstawa prawna:
art. 545 oraz art. 548 Kodeksu cywilnego.
rozdział 9 oraz rozdział 10 ustawy prawo przewozowe