Wyniki wyszukiwania w serwisie Konsument

 • Artykuł

  Forum Konsumenckie - Rzecznik Praw Obywatelskich zaprosił Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie do współpracy. Członkowie Komisji to nie tylko praktycy prawa, naukowcy, ale również strona społeczna – przedstawiciele organizacji wspierających i broniących konsumentów. Rolą Komisji Ekspertów będzie dzielenie się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa konsumenckiego oraz wspieranie go w działaniach na rzecz poprawy sytuacji i zabezpieczenia...

 • Artykuł

  Prokuratura Krajowa, Komenda Główna Policji oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegają przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet.

 • Artykuł

  W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe.

 • Artykuł

  W dniu 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energii dla firm S.A. Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 1212. Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa więc 8 lutego 2019 r.

 • Artykuł

  W dniu 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energii dla firm S.A. Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 1212. Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa więc 8 lutego 2019 r.