Wyniki wyszukiwania w serwisie Konsument

 • Artykuł

  W dniu 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energii dla firm S.A. Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 1212. Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa więc 8 lutego 2019 r.

 • Artykuł

  W dniu 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energii dla firm S.A. Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 1212. Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa więc 8 lutego 2019 r.

 • Artykuł

  W dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.

 • Artykuł

  Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego sprzed 2 lat, w którym Sąd I instancji orzekł nieistnienie hipoteki umownej ujawnionej w księgach wieczystych mieszkań konsumentów. Bank bowiem nie miał podstaw prawnych do jej ustanowienia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, lokale konsumentów zostaną uwolnione od obciążenia hipotecznego. Cieszę się, że ponownie mogłam pomóc warszawiakom – mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

 • Artykuł

  Rzecznik zarzucał przedsiębiorcy wprowadzanie konsumentów w błąd przez podawanie się za przedstawicieli dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych i sugerowanie, że oferta dotyczy zmiany umowy, podczas gdy w rzeczywistości dochodziło do zawarcia zupełnie nowej umowy.