Statystyki i sprawozdania

ludzik z lupą ogląda słupki statystyczne

Corocznie z różnych form działań rzecznika korzystają dziesiątki tysięcy mieszkańców Warszawy.

Najliczniej udzielane są porady i informacje. Rzecznik podejmuje także setki interwencji występując do przedsiębiorców, ponadto udziela konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Skala problemów jest bardzo szeroka. Począwszy od drobnych, codziennych zakupów, poprzez korzystanie z usług telekomunikacyjnych, turystycznych po życiowe decyzje – zakup mieszkania, zaciągnięcie kredytu hipotecznego etc. Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczy reklamacji towarów, świadczenia usług telekomunikacyjnych, wykonywania umów zawieranych z bankami.

Konsumenci zwracali się o pomoc w związku z nieprawidłowymi lub niepełnymi informacjami, jakie otrzymali od sprzedawcy oraz na skutek celowego wprowadzenia w błąd. W takich okolicznościach najczęściej pokrzywdzonymi są osoby w podeszłym wieku.

Wysoka skuteczność działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Ponad 55% interwencji i negocjacji kończy się pomyślnie dla konsumentów. Bilans zakończonych spraw sądowych z udziałem rzecznika jest pozytywny. Dzięki nim oraz wygranym sprawom sądowym wpływamy na zachowania przedsiębiorców – przypominamy przedsiębiorcom ich powinności wobec konsumentów oraz uświadamiamy konieczność przestrzegania obowiązującego prawa. Wystąpienia rzecznika do przedsiębiorców oraz wyjaśnienia i opinie kierowane do konsumentów mają też charakter edukacyjny dla obu stron sporów.

Załączniki: