Samolot - Ważne informacje

W dzisiejszych czasach zawarcie umowy, czyli zakup biletów lotniczych przez konsumenta może nastąpić za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych linii lotniczych lub serwisów oferujących pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych lub w biurze konkretnego przewoźnika lub w biurze podróży.

Bez względu jednak na to, w jaki sposób bilety kupimy, zwróć uwagę na treść umowy, jaką zawierasz, w szczególności zapoznaj się z regulaminem danego przewoźnika lotniczego.

Niejednokrotnie kupując bilet przez Internet mechanicznie klikasz, że zapoznałaś/zapoznałeś się z treścią regulaminu, ale najczęściej z braku czasu nie czytasz jego postanowień. W ten sposób niestety działasz na własną niekorzyść, bo może się okazać, że pozornie atrakcyjna, czyli niska cena biletów nie obejmuje dodatkowych opłat albo rezygnacja z lotu nie będzie dla ciebie opłacalna. W tym kontekście warto także zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której kupujesz bilety przez Internet nie masz prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Przykład:

Jan Kowalski postanowił tegoroczne wakacje spędzić w Toskanii. Znalazł na stronie internetowej jednej z linii lotniczych bilety w atrakcyjnych cenach. Kupił bilet dla siebie oraz swojej narzeczonej. Niestety 3 dni później okazało się, że jego ukochana ma w tym czasie możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej, na którą w innym wypadku będzie musiała czekać pół roku. Czy Jan Kowalski ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni w związku z tym, że kupił bilety w Internecie? Niestety nie.

Warunki rezygnacji z biletów albo zmiana daty, czyli przebukowanie, są uzależnione od postanowień umowy, taryfy, w jakiej zakupiłeś bilet oraz regulaminu, który, jako konsument zaakceptowałeś przy zakupie biletów lotniczych. W większości linii lotniczych, zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem biletów lotniczych, ogranicza się do okoliczności śmierci pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa. Warto podkreślić, że jeśli pasażer zrezygnuje z lotu, zwrotowi zasadniczo podlegają podatki i opłaty lotniskowe, ponieważ nie są one wykorzystywane.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed stratą środków finansowych w przypadku zrezygnowania z podróży samolotem, jest indywidualny wykup odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Oczywiście takie rozwiązane każdorazowo wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego pamiętaj, aby rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”. Ponadto warto dokładnie przeczytać, co obejmuje dana polisa.

Wybór samolotu, jako środka transportu wiąże się z ryzykiem opóźnienia lotu, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład. Z punktu widzenia polskich konsumentów ważne jest skąd i dokąd lecą, tzn. czy podróż zaczyna się lub kończy w państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii (UE/EOG/Szwajcaria).

Konsument podróżując liniami lotniczymi z/lub do jakiegokolwiek kraju UE/EOG/Szwajcarii, znajduje się pod ochroną rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów:

 • odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii oraz
 • odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim (czyli spoza obszaru UE/EOG/Szwajcaria) i lądujących na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, oraz jeżeli przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem z państwa członkowskiego UE/EOG/ albo ze Szwajcarii.

Podstawa prawna:
art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
rozporządzenie WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu

Przykład:

Alicja Nowak dnia 14 lipca 2016 r. obchodziła swoje 30-te urodziny. Jako prezent otrzymała od rodziców bilety lotnicze z Warszawy do Paryża. Od wielu lat marzyła o takiej wycieczce, także bardzo się ucieszyła i zaczęła planować wyjazd. Po przybyciu na lotnisko okazało się, że lot został odwołany. Jakie ma prawa w tej sytuacji?

Zgodnie z treścią art. 7 Rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu, w przypadku odwołania lotu  przysługuje ci prawo do odszkodowania i pomocy ze strony przewoźnika. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu i wynosi:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów.

W omawianej sprawie Alicja miała do pokonania 1348 km na trasie Warszawa - Paryż, także będzie mogła domagać się od linii lotniczych odszkodowania w wysokości 250 EUR.

Poza odszkodowaniem, jako pasażer, według swojego wyboru masz prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży. Dodatkowo pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Bezpłatnie przysługują ci dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem przysługuje w przypadku zmiany trasy, gdy spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu.

Nie zawsze jednak masz prawo do odszkodowania. I tak, przewoźnik lotniczy nie jest obowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Do okoliczności takich zalicza się m.in. złe warunki atmosferyczne (np. wybuch wulkanu), zagrożenia bezpieczeństwa, strajki na lotniskach itp. Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem znajdziesz katalog nadzwyczajnych okoliczności, który jest wskazówką interpretacyjną przy stosowaniu Rozporządzenia (WE) 261/2004.

Prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego nie przysługuje ponadto pasażerom, którzy:

 • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Gdy, jako pasażer zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu, otrzymujesz wyjaśnienie dotyczące możliwości alternatywnego połączenia.

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za odwołanie lotu w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przewoźnika. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej i braku rezultatów można skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażerów działającym przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 5, art. 7, art. 8 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu

Przykład:

Adam Nowak. na wakacje postanowił polecieć samolotem. Na lotnisku okazało się, że jego lot jest opóźniony o 2 godziny. Po upływie 120 minut pasażer otrzymał informację, że lot odbędzie się dopiero następnego dnia rano. Jakie prawa przysługują konsumentowi?

Zakres twoich uprawnień w przypadku opóźnienia jest uzależniony od okoliczności danej sprawy, w szczególności zależy od okresu opóźnienia i długości konkretnego lotu.

Pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz bezpłatnie przysługują im dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe w następujących sytuacjach:

 • w przypadku opóźnienia startu o dwie lub więcej godzin  dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,
 • w przypadku opóźnienia startu o trzy lub więcej godzin  dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
 • w przypadku opóźnienia startu o cztery lub więcej godzin  dla pozostałych lotów.

Przewoźnik lotniczy powinien zwracać szczególną uwagę na potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wszelkich osób im towarzyszących, jak również na potrzeby dzieci podróżujących bez dorosłych opiekunów.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na jeden z ważniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. opóźnienia lotu. W ocenie Trybunału, jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży (wyrok z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07). Przed wydaniem tego orzeczenia odszkodowanie należne na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przysługiwało tylko w przypadku odwołania lotu.

Gdy opóźnienie wynosi co najmniej trzy godziny przysługuje tobie także odszkodowanie, jak za lot odwołany. Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

W sytuacji, w której opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin przysługuje zwrot kosztu biletu, za część nie odbytej podróży oraz za część już odbytą, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz, jeśli jest to uzasadnione, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeżeli odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu otrzymujesz bezpłatnie zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem.

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za opóźnienie lotu w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przewoźnika. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej i braku rezultatów można skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażerów działającym przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 6 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu
wyrok z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07

Przykład:


Monika Lato jest blogerką modową i dosyć często podróżuje. Kupiła bilety z Krakowa do Mediolanu w klasie ekonomicznej. W samolocie okazało się, że umieszczono ją w klasie biznes. Jednocześnie otrzymała informacje od stewardessy, że  związku z zaistniałą sytuacją będzie musiała dopłacić 50 EUR. Konsumentka odmówiła. Czy zachowanie stewardessy było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy umieści pasażera w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie może się domagać jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty. W omawianej sytuacji konsumentka słusznie odmówiła, a zachowanie stewardessy nie było prawidłowe.

Mogą się także zdarzyć sytuacje, w których obsługujący przewoźnik lotniczy umieści ciebie w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, wówczas w terminie siedmiu dni, powinieneś otrzymać zwrot 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 km lub 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 km (z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi) oraz w przypadku wszystkich innych lotów o długości od 1 500 km do 3 500 km lub 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów niż ww. loty.

Podstawa prawna:
art. 10 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu

Przykład:


Antoni Kowalski po 3 latach spędzonych w Atenach, postanowił wrócić do kraju. Kupił bilety lotnicze do Katowic. Na lotnisku okazało się, że odmówiono mu przyjęcia na pokład samolotu. Nie otrzymał żadnych dodatkowych wyjaśnień. Jakie ma prawa?

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym. W sytuacji, której liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami, wówczas obsługujący przewoźnik lotniczy może wbrew woli pasażerów odmówić przyjęcia ich na pokład.


W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy powinien niezwłocznie wypłacić konsumentom odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Ponadto powinieneś otrzymać bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym). Przysługują także dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przewoźnika. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej i braku rezultatów można skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażerów działającym przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 4, art. 7 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu

Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu reguluje Konwencja Montrealska zgodnie, z którą pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do 1131 Specjalnych Praw Ciągnienia – SDR, (aktualny kurs SDR znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego). Wymieniona kwota SDR nie jest ryczałtem dla poszkodowanego pasażera, czyli nie jest wypłacana automatycznie każdemu konsumentowi, lecz stanowi górną granicę odpowiedzialności przewoźnika w przypadku opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu. Uzyskanie odszkodowania zależy od okoliczności danej sprawy i wysokości poniesionej szkody, którą powinien udowodnić konsument.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku  i w zakresie, w jakim szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych bagażu. W przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego winy albo z winy osób za niego działających

W sytuacji, w której przewoźnik przyznaje utratę odprawionego bagażu lub bagaż nie przybył po upływie 21 dni od dnia, w którym miał przybyć, odbiorca, czyli konsument jest uprawniony dochodzić w stosunku do przewoźnika uprawnień wynikających z umowy przewozu.

Podstawa prawna:
art. 17, art. 19, art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia bagażu, albo opóźnienia w dostarczeniu bagażu jako pasażer jesteś zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli reklamację kierujesz do zagranicznego przewoźnika, warto przygotować pismo w języku dla niego zrozumiałym (w Internecie dostępny jest formularz skargi konsumenckiej 'consumer complaint form' w języku angielskim).

Pismo reklamacyjne kierowane do przewoźnika lotniczego powinno zawierać m.in. takie informacje, jak: twoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), dane przewoźnika lotniczego, numer i datę lotu, wskazanie przedmiotów znajdujących się w bagażu wraz z określeniem ich wartości, wysokość i podstawę dochodzonego roszczenia, ponieważ, jako konsument powinieneś także wycenić poniesioną szkodę.

W miarę możliwości, do reklamacji warto załączyć kopię biletu lotniczego, kupon nadania bagażu oraz kopię formularza nieprawidłowości bagażowej (PIR). Gotowe wzory reklamacji bardzo często są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych linii lotniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu reklamacyjnego znajdziesz poniżej.

W przypadku uszkodzenia twojego bagażu, w pierwszej kolejności wypełnij na lotnisku tzw. PIR, czyli protokół nieprawidłowości bagażowej (Property Irregularity Report). Jest to gotowy formularz, w którym wpisz swoje dane kontaktowe, opis zaistniałej sytuacji, w tym m.in. opis bagażu. Następnym krokiem jest złożenie reklamacji w wyznaczonym terminie, tj. masz 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu.

W przypadku zagubienia bagażu również należy wypełnić na lotnisku PIR. Następnie masz 21 dni na złożenie reklamacji liczonych od dnia, w którym bagaż miał przybyć.  Przy zagubieniu bagażu musisz wykazać, co znajdowało się w twojej walizce. Warto dołączyć do reklamacji posiadane rachunki lub wydruki z konta bankowego, które potwierdzałyby wartość przedmiotów, które przewoźnik zgubił. Jeśli ich nie posiadasz, wówczas powinieneś liczyć się z tym, że linia lotnicza wyliczy wartość szkody według np. wagi zarejestrowanego bagażu.

Jeżeli twoja walizka została zniszczona, wypełnij na lotnisku tzw. PIR, czyli protokół nieprawidłowości bagażowej (Property Irregularity Report). Pisemna reklamacja do przewoźnika powinna być złożona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia bagażu. Możesz wówczas domagać się zapłaty odszkodowania w gotówce bądź też, w zależności od stopnia uszkodzenia walizki, żądać jej naprawienia lub dostarczenia takiej samej lub podobnej walizki.

 W przypadku opóźnienia w przewozie bagażu należy również wypełnić na lotnisku tzw. PIR. Pisemna reklamacja do przewoźnika musi zostać wniesiona najpóźniej w terminie 21 dni od daty oddania bagażu. Domagając się odszkodowania za opóźnienie musisz udowodnić, że w związku z tą sytuacja doznałeś szkody majątkowej.

Warto w tym miejscu odwołać się po raz kolejny do regulaminów linii lotniczych, które niejednokrotnie wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu. Przed wylotem  zapoznaj się z treścią warunków przewozu i zapytaj przewoźnika o możliwość zabezpieczenia cennych przedmiotów.

Obecnie prawo polskie nie reguluje terminu, w jakim przewoźnicy lotniczy mają rozpatrywać skargi/reklamacje pasażerów, pozostawiając te kwestie umowie. Zazwyczaj przewoźnicy udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji.

Pamiętaj, że pozew o odszkodowanie musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować, co oznacza, że po upływie tego okresu dochodzenie przez ciebie roszczeń może być znacznie utrudnione, a jeżeli druga strona podniesie przed sądem  zarzut przedawnienia, to wręcz niemożliwe.

Wzór reklamacji zagubionego bagażu znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:
art. 17, art. 31, art. 35 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.