Rejestry przedsiębiorców

W CEIDG zamieszczone są informacje przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • są wspólnikami spółek cywilnych.

Dane dotyczące tych firm znajdziesz za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki CEIDG. Sprawdzisz tutaj zarówno aktualne informacje o wybranym przedsiębiorcy, jak również historię jego wpisów do rejestru. Możesz także pobrać z systemu wydruk z tymi informacjami.

Wyszukiwarka jest nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W KRS zamieszczone są informacje przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie:

 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej,
 • stowarzyszenia,
 • fundacji,
 • organizacji społecznej i zawodowej,
 • publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dane dotyczące tych firm znajdziesz za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki KRS. Sprawdzisz tutaj zarówno aktualne informacje o wybranym przedsiębiorcy (wydruk informacji aktualnych), jak również historię jego wpisów do rejestru (wydruk informacji pełnych). Możesz także pobrać z systemu wydruk z tymi informacjami.

Wyszukiwarka jest nadzorowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W rejestrze zamieszczone są informacje wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali numer REGON. Zawarte są tutaj zatem wpisy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

Dane dotyczące tych firm znajdziesz za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki REGON. Sprawdzisz tutaj aktualne informacje o wybranym przedsiębiorcy. Możesz także pobrać z systemu wydruk z tymi informacjami.

Wyszukiwarka jest nadzorowana przez Główny Urząd Statystyczny.

W rejestrze zamieszczone są informacje wszystkich przedsiębiorstw turystycznych posiadających wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki prowadzony przez marszałków województw. Możesz tutaj sprawdzić, czy przedsiębiorca:

 • działa legalnie,
 • posiada zabezpieczenie finansowe,
 • nie zawiesił swojej działalności,
 • nie jest w trakcie postępowania o wykreślenie z rejestru,
 • nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności.

Dane te znajdziesz za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki. Możesz także pobrać z systemu wydruk z tymi informacjami.

Wyszukiwarka jest nadzorowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W rejestrze zamieszczone są informacje wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

Dane dotyczące tych firm znajdziesz za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki

Wyszukiwarka jest nadzorowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W rejestrze zamieszczone są informacje wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej.

Dane dotyczące tych firm znajdziesz za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki

Wyszukiwarka jest nadzorowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zagraniczny przedsiębiorca, który chce utworzyć w Polsce swoje przedstrawicielstwo, musi zostać wpisany do Rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Rejestr prowadzony jest przez Ministra Rozwoju, Pracy i Turystyki i dostępny jest w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr aktualizowany jest co miesiąc.