Porady i informacje

Mieszkańcy Warszawy mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich osobiście i telefonicznie

Aby uzyskać pomoc OSOBIŚCIE:

  • porady osobiste udzielane są po wcześniejszym ustaleniu terminu w Punkcie Obsługi Konsumentów Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Canaletta 2 w Warszawie,
  • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod numerem (22) 44 33 444 lub pod adresem konsument@um.warszawa.pl,
  • zgłaszając się po poradę przynieś ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.). 

Aby uzyskać pomoc TELEFONICZNIE:

  • zadzwoń pod numer (22) 44 33 444,
  • numer jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem drogą elektroniczną porady prawnej w sprawie konsumenckiej, mogą skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.


Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad i informacji:

  • wyłącznie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które działając w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zawarły umowę z przedsiębiorcą  (art. 22 [1] kodeksu cywilnego)
  • wyłącznie mieszkańcom Warszawy; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

Porady i informacje – tłumaczenie na Polski Język Migowy 

Załączniki: