Bezpłatne porady prawne

koperta
W sprawach indywidualnych konsumenci mogą uzyskać bezpłatną e-poradę pisząc na adres e-mail:

Konsumenckiego Centrum E-porad: porady@dlakonsumentow.pl

Odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone w terminie 5 dni roboczych, zaś w przypadku spraw wymagających uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentacji termin ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 10 dni roboczych.


Porady udzielane są przez ekspertów Stowarzyszenia Aquila, Stowarzyszenia Euro-Concret oraz Stowarzyszenia dla Powiatu.
Działania Konsumenckiego Centrum E-porad finansowane są ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.