null

Zwrot towaru zakupionego na odległość

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kupiłeś buty przez internet. Chcesz je zwrócić? Masz do tego prawo w ciągu 14 dni.

Jeśli dokonałeś zakupu przez internet lub na pokazie możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania towaru.

Po prostu złóż sprzedawcy oświadczenie. Najlepiej zrób to na piśmie.

Wystarczy jeżeli napiszesz

„informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży […określenie towaru…] zawartej w dniu […]".

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Sprzedawca może umożliwić Ci złożenie oświadczenia przez internet (np. mailem lub poprzez formularz na stronie internetowej). W takim przypadku musi Ci to potwierdzić (np. e-mailem).

W ciągu kolejnych 14 dni po odstąpieniu od umowy musisz, na swój koszt, zwrócić sprzedawcy zakupiony towar.

Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze za towar i koszt jego dostarczenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu, gdy otrzyma od Ciebie towar. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w takiej formie, jakiej Ty użyłeś przy zakupie, chyba że zgodziłeś się na inną formę zwrotu.

 

Rozwiązanie umowy sprzedaży powoduje wygaśnięcie powiązanych z nią umów, np. umowy kredytu lub ubezpieczenia. Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie współpracujących z nim podmiotów o wygaśnięciu umowy.

 

O prawie do odstąpienia od umowy sprzedawca powinien Cię poinformować. 
Jeżeli tego nie zrobił, możesz odstąpić od umowy przez 12 miesięcy. Jeśli jednak w ciągu tego roku sprzedawca przekaże Ci tę informację, od tego momentu masz na rezygnację tylko 14 dni.

 

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy niektórych rodzajów towarów, na przykład:

 rzeczy wyprodukowanych na indywidualne zamówienie (np. meble na wymiar)
rzeczy ulegających szybko zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności (np. owoce, warzywa, nabiał);
rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki kontaktowe);
nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu (np. płyta z grą komputerową, z której zdjęto folię ochronną);
dzienników, periodyków, czasopism
rzeczy zakupionych w drodze aukcji publicznej
biletów na koncert, do teatru czy na wydarzenie sportowe
 
UWAGA!
Przy zakupie w sklepie internetowym sprawdź czy kupujesz czy rezerwujesz.
Rezerwacja towaru przez Internet z odbiorem osobistym może być uznane za zakup w sklepie, a nie przez internet.
W takiej sytuacji nie przysługuje ci prawo do odstąpienia od umowy.

 

więcej informacji oraz wzory pism i adresy instytucji, które możesz prosić o pomoc znajdziesz w zakładce Sprzedaż na odległość (Porady)