null

Zwrot towaru

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Masz obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później, niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponuje, że sam rzecz odbierze.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze od ciebie rzecz, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od ciebie płatności, do chwili otrzymania od ciebie rzeczy z powrotem lub do dostarczenia mu przez ciebie dowodu odesłania rzeczy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Wraz z towarem należy zwrócić także niezamówiony prezent, jeżeli otrzymałeś taki wraz z zamówionym towarem.

Ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował cię o konieczności ich poniesienia.

W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy rzecz dostarczono ci do domu, a jej odesłanie - ze względu na charakter rzeczy – nie jest możliwe w zwykły sposób pocztą, przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać rzecz na swój koszt.

 

PAMIĘTAJ!
W przypadku odstąpienia od umowy nie masz obowiązku zwracać oryginału umowy. Może ci się on przydać do dochodzenia dalszych roszczeń.

 

Podstawa prawna:
art. 32 oraz art. 34 ustawy o prawach konsumenta