null

Zwrot pieniędzy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić ci wszystkie dokonane przez ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (UWAGA: wyjątek).

Pieniądze powinny być ci zwrócone w taki sposób, w jaki zapłaciłeś (np. jeśli płaciłeś kartą kredytową - zwrot nastąpi na konto tej karty), chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla ciebie z żadnymi kosztami.

 

Podstawa prawna:
art. 32 ustawy o prawach konsumenta