null

Zmiana umowy i rezygnacja z umowy przewozu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu, zawsze możesz zrezygnować z podróży, czyli odstąpić od umowy. Dotyczy to zarówno przewozów kolejowych, jak i autobusowych/autokarowych, ale nie dotyczy tzw. komunikacji komunalnej.

Jeżeli odstępujesz od umowy z przyczyn nie mających nic wspólnego z zachowaniem przewoźnika (np. zmieniłeś plany wakacyjne), wówczas należy ci się zwrot należności za przejazd, ale po potrąceniu odstępnego. Wysokość odstępnego jest uregulowana w regulaminie danego przewoźnika.

Jeżeli odstąpienie od umowy spowodowane jest przyczynami występującymi po stronie przewoźnika (np. zła organizacja logistyczna i brak autokaru), wówczas nie potrąca się odstępnego.

W przypadku biletów kolejowych oraz autobusowych zakupionych przez Internet nie obowiązuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zwracając bilet, poniesiesz koszty odstępnego.

Możesz też zmienić warunki umowy przewozu. Zmiana taka może dotyczyć terminu odjazdu (np. zamiast w niedzielę rano, w poniedziałek wieczorem), miejscowości przeznaczenia lub klasy środka transportowego (np. zamiast drugiej klasy, konsument chce podróżować w klasie pierwszej).  Dokonując zmian, powinieneś uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności. Poświadczenie, o którym mowa powyżej ma jedynie walor dowodowy i może być wystawione przez jakiegokolwiek pracownika danego przedsiębiorcy. Ewentualna odmowa wydania takiego poświadczenia nie pozbawia cię możliwości skorzystania ze swoich praw.
 
Podstawa prawna:

art. 17 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.