null

Zmiana ceny.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Niezależnie od tego, jak wcześnie wykupisz wyjazd, biuro nie może swobodnie zmienić ceny, która została ustalona w zaakceptowanej przez ciebie umowie. Przepisy jasno określają, w jakich sytuacjach biuro może podwyższyć cenę wycieczki:

Podwyższenie ceny jest dopuszczalne, jeżeli taką możliwość przewiduje umowa z klientem.
Nie można podwyższyć ceny, jeżeli do wyjazdu pozostało 20 dni lub mniej, a także organizator musi wykazać (udokumentować), że konieczność podwyższenia ceny jest następstwem jednej z okoliczności:

  • wzrostu kosztów transportu (przy czym niewystarczające jest powołanie się przez biura np. na zwrot cen ropy naftowej na rynku, konieczne jest wykazanie, że w rzeczywistości zwiększyły się koszty ponoszone przez niego w związku z transportem);
  • wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
  • wzrost kursów walut.

Zapisy umowy, który są sprzeczne ze wskazanymi wyżej zasadami, są nieważne. Oznacza to, że biuro nie może się na nie skutecznie powoływać i domagać się na ich podstawie dopłaty. Jeżeli biuro podwyższa cenę naruszając te zasady, powołaj się na nie, odmawiając dopłaty. Jeżeli natomiast zależy ci na wyjeździe, a biuro zastrzega, że nie możesz z niego skorzystać bez dopłaty dodatkowej kwoty, możesz dokonać wymaganej dopłaty i jechać na wycieczkę, zastrzegając chociażby w tytule przelewu i korespondencji, że dopłata jest nienależna i po powrocie będziesz domagał się jej zwrotu (w tytule przelewu warto wówczas napisać: płacę z zastrzeżeniem zwrotu).

 

Podstawa prawna:
art. 17, art. 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych