null

Zdolność kredytowa.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zanim dojdzie do zawarcia umowy, instytucje finansowe mają obowiązek zbadać twoją zdolność kredytową. To podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki i obowiązek ustawowy, nie tylko banków, ale i firm pożyczkowych. Zdolność kredytowa to nic innego jak indywidualna zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w określonych umową terminach. W jaki sposób jest ustalana? 

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji udzielonych przez ciebie lub pozyskanych z właściwych baz danych, jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK), biura informacji gospodarczej (np. Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor, ERIF). Instytucja finansowa uwzględnia wysokość uzyskiwanych zarobków, koszty utrzymania, historię kredytową - terminowość spłaty wcześniejszych zobowiązań. Oznacza to, że instytucje finansowe mogą zobowiązać cię do przedstawienia dokumentów i informacji potrzebnych do oceny twojej zdolności kredytowej. 

Jeśli kredytodawca odmówi ci udzielenia kredytu lub pożyczki na podstawie informacji zawartych w odpowiednich bazach danych, musi cię o tym powiadomić niezwłocznie i bezpłatnie. Informacja ta powinna zawierać oznaczenie bazy danych, z której dane pobrano oraz wyniki takiego sprawdzenia.

 

Podstawa prawna: 
Art. 9, 10, 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim